Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê: Tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ

Thứ ba 30/06/2020 06:00

Chiều 29/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình số 12 của Tỉnh ủy tổ chức họp tổng kết Chương trình số 12-CTr/TU, ngày 9/5/2016 của Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giai đoạn 2016 - 2020". Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU, BCĐ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 3 Đề án, 2 Kế hoạch chuyên đề, gồm: Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 14/9/2016 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, giai đoạn 2016 - 2020; Đề án 02-ĐA/TU, ngày 14/9/2016 về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giai đoạn 2016 - 2020; Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/9/2016 về đào tạo lý luận chính trị đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý trẻ, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 74-KH/TU, ngày 19/9/2016 về mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 - 2020; Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 18/9/2017 về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2017 - 2020.

Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy làm việc với BCĐ Tây Bắc và Ban Tổ chức Trung ương về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và đào tạo lý luận chính trị, đào tạo các lớp nguồn, đào tạo thạc tại địa phương theo Chương trình phát triển bền vững vùng Tây Bắc; đề xuất tăng chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung cho tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ, thành lập tổ giúp việc của BCĐ…

Kết quả, Đề án 02-ĐA/TU cử 3 đồng chí đi đào tạo sau đại học về chuyên môn, nghiệp vụ; chọn cử 536 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, trong đó có 373 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ trong quy hoạch. Về công tác bồi dưỡng, tỉnh chọn cử 256 đồng chí thuộc đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính; 461 đồng chí thuộc đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; 88 đồng chí bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung, tiếng Anh; 1.399 đồng chí là cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, cán bộ diện quy hoạch tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2, 3.

Đến nay, có 38 cơ quan, đơn vị có từ 1 - 2 cán bộ sử dụng thành thạo tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cho 59 cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố. Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020 cho 153 đồng chí.

Đề án số 03-ĐA/TU đào tạo 55 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính/3.714 học viên; cử 430 đồng chí thuộc diện cán bộ trẻ đi đào tạo các cấp lý luận, đạt 234% kế hoạch. Đề án số 01-ĐA/TU  luân chuyển 44 cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, đạt 110% kế hoạch; tiếp tục rà soát, luân chuyển cán bộ theo kế hoạch từ nay đến Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ tập trung thảo luận, đề xuất, kiến nghị: Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về thẩm quyền cử đi đào tạo đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; thường xuyên quan tâm triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và chọn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề nghị cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảm bảo đạt chuẩn về chức danh; có kế hoạch chọn cử cán bộ tham gia đào tạo sau đại học đúng chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn. Tiếp tục nâng cao Chương trình số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy thành chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Tiếp tục có những cơ chế hỗ trợ rõ nét cho cán bộ được cử đi đào tạo theo từng lĩnh vực cụ thể. Trong hợp tác đào tạo với nước bạn cần thực hiện đào tạo theo đúng lĩnh vực tỉnh cử đi học ban đầu…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đánh giá cao kết quả đạt được của Chương trình. Theo đó, Chương trình số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nội dung của Chương trình đề ra, góp phần giúp Đảng bộ tỉnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ. Đồng thời, Chương trình góp phần chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho tỉnh, huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ kế cận; quan tâm sử dụng đội ngũ cán bộ đã qua đào tào, bồi dưỡng. Tổ giúp việc BCĐ tiếp tục rà soát lại, cập nhật lại số liệu hoàn thiện báo cáo Chương trình số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy. Đánh giá thêm về việc thực hiện Chương trình tại cấp huyện; đánh giá cụ thể về chất lượng đào tạo, hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng. Thống nhất lựa chọn 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh