Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê: Tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ hai 14/01/2019 16:00

Chiều 14/1, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh chủ trì.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở trong tỉnh. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân được phát huy. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các cấp hoạt động từng bước đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đến nay, 199/199 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có Ban Thanh tra nhân dân; 125/199 xã, phường, thị trấn có Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân tổ chức 150 hoạt động giám sát về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tác phong, lề lối làm việc, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức 165 hoạt động giám sát về việc thi công các công trình, dự án. Sau giám sát đã tổng hợp trên 1.500 ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Các doanh nghiệp quan tâm thực hiện công khai các quy định liên quan đến người lao động, như: Quy chế tuyển dụng, sử dụng lao động, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp…

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được xác định là tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các văn bản quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy; trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; có cơ chế nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, trong các tầng lớp nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở… Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 9/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở các cấp tiếp tục đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt tập trung vào những nội dung chính là vai trò của người dân trong xây dựng nông thôn mới và người lao động trong các doanh nghiệp; tăng cường giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chỉ đạo, triển khai, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở hiệu quả; tiếp tục làm tốt công tác dân vận chính quyền, đặc biệt là đối thoại của người đứng đầu; làm tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra. Khắc phục việc thực hiện Quy chế dân chủ mang tính hình thức, đối phó của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cơ sở; các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước thực hiện Quy chế dân chủ chưa nghiêm, để xảy ra tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội…

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh