Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê: Lãnh đạo thực hiện Quy chế Dân chủ ở tất cả các loại hình

Thứ năm 13/02/2020 16:00

Ngày 13/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở (QCDCOCS) tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện QCDCOCS năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Năm 2019, việc xây dựng và thực hiện QCDCOCS tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. BCĐ thực hiện QCDCOCS các cấp đổi mới hoạt động theo hướng cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình cơ sở.

Các xã, phường, thị trấn thực hiện nền nếp việc tiếp công dân; lịch tiếp công dân được niêm yết công khai tại phòng tiếp công dân theo quy định. Cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân, kịp thời giải quyết một số vướng mắc. 100% xóm, bản, tổ dân phố có quy ước, hương ước theo quy định.

Các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện có nền nếp QCDCOCS; tiếp tục rà soát cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tinh giản biên chế (tinh giản 276 trường hợp), tổ chức 20 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức. Chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền”; tiếp 1.717 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tiếp nhận 974 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 149 đơn, đã xem xét giải quyết 131 đơn, còn lại đang xem xét; đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 63 đơn, đã giải quyết 54 đơn.

Thực hiện QCDCOCS tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, có 22 doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động, tuy nhiên, việc xây dựng, ký thỏa ước lao động tập thể còn bất cập, chất lượng các cuộc thương lượng tập thể thấp, điều khoản có lợi cho người lao động ít.

Xây dựng và thực hiện QCDCOCS trong lực lượng vũ trang được quan tâm lãnh, chỉ đạo. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, giám sát 68 chi bộ, 165 đảng viên; đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ 57 lần, tham gia góp ý cho tổ chức đảng, đảng viên 23 lần. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra giám sát 20 tổ chức đảng, 53 đảng viên; tổ chức 110 cuộc đối thoại với cán bộ, chiến sĩ; tổng hợp 867 ý kiến tham gia đóng góp xây dựng cơ quan, đơn vị. Công an tỉnh tiếp nhận 451 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tiếp 316 lượt công dân đến phản ánh, trình báo…

Năm 2020, BCĐ thực hiện QCDCOCS tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả QCDCOCS gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp tục tổ chức đánh giá sự hài lòng của nhân dân, coi đó là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước.

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, chủ động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ trao đổi về chương trình công tác 2020 của BCĐ, kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện QCDCOCS, kết quả chấm điểm, tự chấm điểm đánh giá hoạt động của BCĐ thực hiện QCDCOCS…

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực BCĐ tiếp thu ý kiến các thành viên, chỉnh sửa, hoàn chỉnh văn bản. Đánh giá, nhìn chung QCDCOCS được thực hiện khá tốt; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại có chuyển biến tích cực…, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội, tỉnh hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa tổ chức đối thoại với người lao động, hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng còn hạn chế, một số người đứng đầu chưa thực sự coi trọng thực hiện QCDCOCS…

Thời gian tới, BCĐ tỉnh tiếp tục lãnh đạo thực hiện QCDCOCS ở tất cả các loại hình. Phát huy dân chủ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, tổ chức đại hội đảng các cấp, ổn định tổ chức bộ máy, nhất là ở những huyện, xã, đơn vị thực hiện sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy. Tăng cường tự kiểm tra QCDCOCS ở các đơn vị. Kiểm tra lại kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện QCDCOCS được chỉ ra ở những lần kiểm tra trước. Kiện toàn BCĐ thực hiện QCDCOCS các cấp ở những nơi nhân sự thay đổi sau đại hội đảng các cấp. Kiện toàn BCĐ tỉnh, phân công lại nhiệm vụ các thành viên theo hướng rõ trách nhiệm từng thành viên.

Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh