Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 8

Thứ hai 26/08/2019 13:00

Sáng 26/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, thống nhất dự kiến thời gian, nội dung, chương trình và phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bàn một số nội dung khác. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tham dự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng chủ trì phiên họp.

Kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến tổ chức vào ngày 9/9/2019, tại Hội trường UBND tỉnh (kỳ họp không truyền hình trực tiếp). Kỳ họp thông qua 6 báo cáo: Báo cáo phương án sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ, công chức; phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất, nguồn kinh phí của các huyện, xã thuộc diện phải sắp xếp theo quy định; báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Thông qua 6 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp: Nghị quyết về tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 8/12/2017 của HĐND tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 2) và Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông qua 2 tờ trình của UBND tỉnh: Tờ trình xin chủ trương thay đổi danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019; Tờ trình về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh (đợt 2).

Kết luận phiên họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia các hoạt động tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tập trung nghiên cứu thẩm tra kỹ các nội dung trình kỳ họp; đối với các chính sách cần nghiên cứu kỹ để tiến hành thẩm tra; cùng với Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh quan tâm, chỉnh sửa các dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp thông qua; đối với Văn phòng HĐND tỉnh, yêu cầu làm tốt công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp; tham mưu hoàn thiện các nghị quyết sau khi đã được HĐND tỉnh thông qua; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỳ họp thứ 10 (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

K.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh