Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Phấn đấu 100% cơ quan Nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Thứ tư 12/02/2020 13:00

Ngày 12/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc với Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại điểm cầu Cao Bằng, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chính quyền điện tử; các thành viên BCĐ, Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh tham dự.

Sau khi Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 được ban hành, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản Quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 tăng gấp đôi từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019.

Hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước; hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; Cổng Dịch vụ công Quốc gia khai trương và hoạt động đã phát huy hiệu quả bước đầu; công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng được cải thiện.

Triển khai CPĐT, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai chương trình đào tạo 100 chuyên gia CPĐT tại các bộ, ngành, địa phương. Từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ nhấn nút khai trương (ngày 9/12/2019) đến nay, có 47.377 tài khoản đăng ký trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hơn 13,7 triệu lượt truy cập; hơn 945.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. Có 9/22 bộ, cơ quan và 63/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tính từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ khai trương đến ngày 10/2/2020, có hơn 1,26 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản Quốc gia.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP; có trách nhiệm kết nối trực tuyến cổng cung cấp dịch vụ công để tích hợp, cung cấp thông tin cho hệ thống thu nhập đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến. Huy động mọi nguồn lực, nhân lực thực hiện phát triển CPĐT; xây dựng chiến lược điện tử theo lộ trình cung cấp dịch vụ số theo yêu cầu người dân và doanh nghiệp; ban hành các nghị định quản lý kết nối, thủ tục hành chính, bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân, lưu trữ; hoàn thiện các hệ thống tạo nền tảng CPĐT.

Năm 2020, phấn đấu 100% bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối của nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia; 100% bộ, ngành, địa phương có trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng. Chỉ tiêu tỷ lệ cơ quan Nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng từ 50% lên 100%.

Xây dựng, ban hành chiến lược, hành lang pháp lý phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và kế hoạch phát triển CPĐT 3 năm 2021 - 2023; xây dựng CPĐT với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả; các bộ, ngành, địa phương dành một phần ngân sách Nhà nước để quan tâm, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức về CPĐT…

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh