Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Ngành Y tế Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân

Thứ năm 26/02/2015 09:00

Trần Hùng, 
 Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Cùng với cả nước, 60 năm qua, ngành Y tế Cao Bằng luôn vững vàng, sáng tạo, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân.

Trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều tên gọi khác nhau nhưng cán bộ, viên chức của ngành Y tế Cao Bằng đã phấn đấu không mệt mỏi, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngành Y tế Cao Bằng đã hăng hái chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần đánh thắng thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ xâm lược (1954 - 1975), hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ngành Y tế Cao Bằng đã không ngừng phấn đấu thực hiện các mục tiêu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hùng tặng quà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Với một cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu gọi là Nhà thương chỉ có 10 giường bệnh với 01 bác sỹ, 2 y sỹ, vài y tá, đến nay, từ tỉnh đến huyện, xã đều có cơ sở KCB, đội ngũ cán bộ y tế không ngừng được nâng cao về số lượng và chất lượng. Tổng số công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành đến nay là 3.556 người. Trong đó, trình độ đại học và sau đại học chiếm 25,5%, trình độ cao đẳng và trung cấp chiếm 70,2%. Số bác sỹ/vạn dân đạt 8,5 bác sỹ, số giường bệnh/10.000 dân (không kể giường bệnh Trạm y tế xã) đạt 31,4 giường; trang thiết bị y tế được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu KCB, góp phần nâng cao chất lượng KCB.

Trong những năm gần đây, ngành Y tế tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; cải tiến quy trình KCB; nâng cao quản lý chất lượng bệnh viện; nâng cao chất lượng công tác xét nghiệm, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới vào KCB; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, số lần khám bệnh đã đạt hơn 2 lần/người dân/năm; công suất sử dụng giường bệnh trung bình trên 90%, tỷ lệ kỹ thuật chuyên môn thực hiện đạt được trung bình 70% so với quy định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện được một số kỹ thuật chuyên môn cao, như: chụp cắt lớp vi tính, mổ nội soi ổ bụng, tiết niệu, sản khoa, phẫu thuật chấn thương sọ não..., nhiều ca bệnh nguy hiểm đã được cấp cứu thành công, giảm tỷ lệ chuyển tuyến Trung ương. Song song với phát triển y học hiện đại, y học cổ truyền trong tỉnh ngày càng được củng cố, phát triển, tạo sự chuyển biến mới trong công tác KCB, đến nay, số lần khám bệnh và điều trị bằng y học cổ truyền đã đạt trên 16% tổng số lần khám bệnh và điều trị chung.

Ngành Y tế Cao Bằng luôn chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi. Trong nhiều năm liền không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện có hiệu quả. Số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin hằng năm đạt trên 90%, không có tai biến và tử vong do tiêm vắc xin. Duy trì tiêu chuẩn thanh toán tình trạng thiếu Iốt của Tổ chức Y tế Thế giới, tiêu chuẩn loại trừ uốn ván sơ sinh và loại trừ bệnh phong cấp tỉnh của Bộ Y tế. Thực hiện giảm sinh hợp lý, duy trì và nâng cao chất lượng dân số ở khu vực thành thị, giảm tỷ lệ sinh ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; hạn chế tỷ lệ lựa chọn giới tính trước khi sinh, phòng tránh mất cân bằng giới tính khi sinh, mức giảm tỷ suất sinh bình quân hằng năm đạt 0,17%o, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm trung bình 0,6%/năm, tỷ lệ phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế đạt 76,5%; tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi giảm xuống còn 21‰; tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi giảm xuống còn 25‰...

Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác y tế tỉnh Cao Bằng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tình hình các dịch bệnh nguy hiểm diễn biến phức tạp; công tác an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, chất lượng dịch vụ y tế hiện chưa đáp ứng kịp thời với nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ngày càng cao của nhân dân; thiếu đội ngũ cán bộ chuyên khoa sâu, còn thiếu trang thiết bị y tế, đặc biệt là các trang thiết bị y tế chuyên ngành, thiết bị chẩn đoán cao cấp; kết quả thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình không đồng đều giữa các vùng; việc thực hiện tiêu chí Quốc gia về y tế xã đạt còn thấp...

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, trong những năm tới, ngành y tế Cao Bằng cân tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, đa dạng hoá các loại hình truyền thông, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và tuyên truyền các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, để mọi người dân tự nguyện tham gia vào công tác chăm sóc sức khoẻ cho bản thân, gia đình và xã hội. Nâng cao y đức, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, triển khai sâu, rộng quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế; duy trì và đẩy mạnh hoạt động của đường dây nóng.

Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, tổ chức bao vây, dập tắt kịp thời các vụ dịch, hạn chế tối đa tử vong do dịch bệnh. Thực hiện có hiệu quả hoạt động các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia về Y tế: Dân số và Kế hoạch hoá gia đình; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống HIV/AIDS và các chương trình y tế khác. Củng cố và mở rộng cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phát huy tối đa hiệu quả công suất sử dụng trang thiết bị; thực hiện tốt phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo từng tuyến để giảm bớt tình trạng quá tải ở tuyến trên và đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng tại cơ sở. Đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác KCB. Tiếp tục cử cán bộ chuyên môn đi luân phiên hỗ trợ cho tuyến dưới và tiếp nhận sự hỗ trợ chuyên môn của tuyến Trung ương cho tuyến tỉnh.

Đảm bảo cung ứng thuốc có chất lượng đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân. Quản lý và sử dụng thuốc đúng quy chế, an toàn, hợp lý và hiệu quả. Phát huy hiệu quả sử dụng các trang thiết bị đã được đầu tư. Huy động các nguồn lực để từng bước đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế cho các tuyến điều trị một cách đồng bộ và hiệu quả. Củng cố, hoàn thiện và nâng cao năng lực mạng lưới y tế cơ sở để người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu có chất lượng ngay tại cộng đồng. Đẩy mạnh công tác thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã; xây dựng kế hoạch và có các giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tập trung vào thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, cơ sở hành nghề y ngoài công lập, thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, xã hội hóa công tác y tế, việc thực hiện chế độ thu, chi tài chính và phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành y tế; thực hiện tốt công tác đào tạo chuẩn hoá cán bộ phù hợp với từng tuyến theo quy định của Bộ Y tế. Chú trọng công tác đào tạo cán bộ về chuyên môn, nhất là cán bộ y tế có trình độ chuyên môn sâu nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng với xu thế phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, xứng đáng là người thầy thuốc của nhân dân và vì nhân dân và xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh