Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh: Báo cáo dự thảo một số nghị quyết về phát triển KT - XH, QP - AN

Thứ tư 06/12/2017 17:00

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, khóa XVI tiếp tục chương trình làm việc. Phó Chủ tịch HĐND Nông Thanh Tùng điều hành phiên họp.

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu đã nghe báo cáo thuyết trình nội dung dự thảo các nghị quyết về: Thông qua danh mục các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2018; thông qua đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng năm 2018; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; quy định mức chi công tác phí, mức chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2018 - 2020; sửa đổi khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 8/12/2006 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng; biên chế công chức năm 2018 trong các cơ quan của HĐND, UBND; phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác năm 2018; ban hành một số chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; bãi bỏ Quyết định 1099/QĐ-UBND, ngày 6/7/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành tiêu chí giao biên chế công chức đối với UBND các huyện, Thành phố; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 9/7/2010 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2010 - 2020; quy định mức chi đảm bảo cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, Thành phố giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017 - 2020; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh Cao Bằng.

Kỳ họp đã nghe báo cáo thẩm tra của các Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hoá - Xã hội; Ban Pháp chế; Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

 Ngày 7/12/2017, các đại biểu thảo luận tại tổ; thảo luận chung tại hội trường; thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh