Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh: Thảo luận, bàn giải pháp phát triển KT - XH

Thứ ba 10/12/2019 11:00

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI, sáng 10/12, các đại biểu chia 3 tổ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2019, bàn giải pháp phát triển KT - XH năm 2020; thảo luận về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại tổ.

Các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo các nghị quyết, kết quả đạt được trên các mặt KT - XH, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ công tác khác, nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả thực hiện các mục tiêu đạt thấp so với kế hoạch.

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình KT - XH vẫn còn những hạn chế, yếu kém và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm, trong đó có một số công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm của tỉnh. Khu vực nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là do thiên tai, dịch bệnh. Đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến khoáng sản vẫn thiếu nguồn nguyên liệu, sản xuất cầm chừng, khó mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kim ngạch xuất khẩu tăng chậm do Trung Quốc tăng cường thắt chặt quản lý biên giới, hạn chế nhập khẩu nhiều mặt hàng, thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc, dẫn đến phát sinh thủ tục, chi phí vận chuyển, giảm lợi thế cạnh tranh.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường còn những bất cập. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả giảm nghèo đa chiều chưa thực sự bền vững. Chất lượng khám chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Sử dụng đất đai, tài nguyên vẫn còn hiện tượng lãng phí ở một số nơi. Cải cách thủ tục hành chính một số lĩnh vực chưa thực chất.

Những hạn chế trong phát triển KT - XH có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số đơn vị còn thiếu tinh thần quyết tâm, chưa đổi mới, dám nghĩ, dám làm, chưa thực sự quyết liệt hành động. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao. Xuất hiện tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trì trệ trong giải quyết công việc đối với những vấn đề khó cần sự phối hợp xử lý.

Chia sẻ về nguyên nhân hạn chế ở đội ngũ cán bộ, đại biểu Bế Thanh Tịnh, đơn vị huyện Hòa An cho rằng: Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thời gian qua huyện Hòa An đẩy mạnh đôn đốc, giám sát, thúc đẩy cán bộ thực hiện nhiệm vụ. Đơn cử như thực hiện chỉ tiêu giải ngân, huyện giao nhiệm vụ cụ thể, đôn đốc từng xã thực hiện. Về lâu dài, để thúc đẩy KT - XH, cần lựa chọn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở có đủ trình độ, năng lực, quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Đại biểu cũng chia sẻ, việc khôi phục, tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi rất khó khăn, nguồn cung khan hiếm, đẩy giá các mặt hàng lên cao, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Đại biểu đề xuất UBND tỉnh có giải pháp cụ thể hỗ trợ người dân tái đàn chăn nuôi; có nguồn cân đối hỗ trợ cho đội ngũ dập dịch, tiêu hủy lợn bị bệnh.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, UBND tỉnh sớm công bố sáp nhập. Ở huyện Hòa An đã bắt đầu tổ chức đại hội chi bộ, vướng mắc trong công tác chuẩn bị nhân sự tại đại hội do chưa công bố sáp nhập. Tỉnh có chỉ đạo, bố trí nhà văn hóa các xóm, bởi thực tế sau khi sáp nhập, các xóm có số dân đông hơn, nhà văn hóa không đủ sức chứa.

Phát biểu tại tổ, đại biểu Lương Văn Hơn, đơn vị huyện Quảng Uyên đề nghị làm rõ hơn số liệu về lượt khách du lịch đến tham quan; sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, dịch vụ du lịch hạn chế. Về thực hiện Nghị quyết 37, đại biểu cũng chia sẻ khó khăn trong bố trí nhà văn hóa xóm, thực tế có trường hợp không chỉ 2 xóm sáp nhập thành 1 mà có nơi 3 xóm sáp nhập thành 1. Về dự thảo nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh, đại biểu đề nghị phải tính toán hợp lý, rõ ràng, duy trì trật tự đô thị. Về dự thảo nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2020, đề nghị giải trình rõ hơn, huyện Quảng Uyên có đơn vị hành chính nhiều hơn nhưng được giao biên chế ít hơn, không bảo đảm số người làm việc.

Đại biểu Thẩm Văn Phán, đơn vị huyện Hạ Lang phát biểu: Huyện khó khăn trong việc xuất mía, giá mía nguyên liệu giảm, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Mong muốn tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và hỗ trợ nhà đầu tư tổ chức triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong vùng dự án. Việc giao rừng có nhiều bất cập, một số hộ được giao rừng không phát huy được hiệu quả, đề nghị tỉnh có giải pháp.

Là huyện biên giới, thời gian qua thực hiện chương trình di dãn dân và nhiều chương trình khác, biên giới phát triển khá tốt; đề nghị tỉnh bố trí thêm các nguồn lực để ổn định dân cư biên giới, bảo vệ biên giới quốc gia.

Phát biểu tại tổ, đại biểu Nông Văn Phong, đơn vị huyện Bảo Lạc cho rằng, thời gian qua mô hình trường bán trú phát huy hiệu quả nhưng cần phải có nhiều khoản đầu tư hơn nữa, cụ thể như khu ở nhà cho học sinh, khu vui chơi, nước sinh hoạt. Trước tình trạng thanh niên nông thôn sử dụng chất ma túy có chiều hướng gia tăng, đại biểu đề xuất cấp ủy, chính quyền, nhất là tổ chức Đoàn Thanh niên cần có nhiều hoạt động thu hút, tập hợp thanh niên, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động thanh niên vào các chương trình, hoạt động xã hội có ý nghĩa. Trong sản xuất nông nghiệp, hiện nay người dân mong muốn được tái đàn sau khi lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, nhưng không có vốn, nhất là những hộ nghèo, đề nghị UBND tỉnh giải ngân nguồn hỗ trợ cho người dân tái đàn.

Trong lĩnh vực du lịch, Thượng tá Nông Tiến Dũng, đơn vị huyện Trùng Khánh bày tỏ: Phát triển du lịch của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, công tác đầu tư, cải tạo, nâng cấp các khu, điểm du lịch còn hạn chế. Xem xét lại một số nội dung trong dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Nghị quyết 80/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Về thực hiện các chính sách xã hội, đại biểu Nông Hải Lưu, đơn vị huyện Phục Hòa chia sẻ, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, có một số gia đình phát sinh thêm, nguồn kinh phí của các huyện đều rất khó khăn, tuy nhiên nên bố trí để giải quyết dứt điểm, hỗ trợ cho các hộ bảo đảm chính sách của Đảng, Nhà nước. Đối với chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, không nên hỗ trợ nhỏ lẻ, gây tâm lý trông chờ, ỷ lại. Đơn cử như ở Phục Hòa có tình trạng người dân được cấp phát gạo nhưng không mang về mà bán lại cho thương lái, do người dân nông thôn tự chủ động được lương thực.

Chiều nay (10/12), Kỳ họp sẽ thảo luận chung tại hội trường. Báo Cao Bằng điện tử sẽ liên tục thông tin về kỳ họp.

Phóng viên Điện tử

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh