Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ hai 09/12/2019 17:00

Chiều nay (9/12), Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh nghe các dự thảo nghị quyết của HĐND trình Kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chủ tọa điều hành Kỳ họp.

Các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp, gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Cao Bằng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng; kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; thông qua bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2020; thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2020;

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; thông qua danh mục di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy hoạch đô thị (đợt 2) trên địa bàn phường Hợp Giang (Thành phố Cao Bằng); quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh;

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Nghị quyết 80/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực văn hóa thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2020; phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2020; ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2020.

Đại biểu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 9/7/2015 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020; bãi bỏ nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh.

Kỳ họp nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng và Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chúc mừng 2 đồng chí.

Tiếp đó, Kỳ họp nghe tờ trình, biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí miễn nhiệm, thông qua nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Thái Hồng Thịnh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; nghe tờ trình, bỏ phiếu với 41/43 phiếu đồng ý bầu bổ sung đồng chí Nông Văn Chiêm là Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, thông qua nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày mai (10/12), Kỳ họp chia tổ thảo luận và thảo luận chung tại hội trường về các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Phóng viên Điện tử

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh