Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ

Thứ sáu 16/08/2019 13:00

Sáng 16/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra đến kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.

Từ đầu năm đến nay, Sở KH&CN đã triển khai thực hiện công tác CCHC theo đúng các nội dung, tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền, phổ biến và báo cáo kết quả CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Trong quá trình thực hiện luôn gắn nhiệm vụ CCHC vào các đợt phát động phong trào thi đua, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ CCHC, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động chung của tỉnh.

Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Sở tham mưu ban hành đều được thực hiện đúng quy trình. Công tác kiểm tra, rà soát các VBQPPL thuộc lĩnh vực của Sở được thực hiện kịp thời, đảm bảo thời gian, yêu cầu đề ra. Sở đã tham mưu xây dựng 3 dự thảo VBQPPL, đã trình HĐND, UBND tỉnh ban hành 2 dự thảo VBQPPL, 1 dự thảo VBQPPL đang trong quá trình tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định. Ngoài 3 VBQPPL được giao theo chương trình công tác của UBND tỉnh trong năm 2019 Sở được phân công chủ trì tham mưu xây dựng thêm 2 dự thảo VBQPPL. Hiện 1 dự thảo VBQPPL đã trình UBND tỉnh xen xét ban hành, 1 dự thảo VBQPPL đang trong quá trình xây dựng. Kiểm tra, rà soát 10 VBQPPL thuộc lĩnh vực KH&CN đều đáp ứng được yêu cầu công việc. Số lượng VBQPPL phải triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị năm 2019 là 5 văn bản đều được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Thường xuyên rà soát các TTHC để kịp thời đề xuất, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định hiện hành. Sở tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 1 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 1 TTHC, mức độ 3 với 42 TTHC, mức độ 4 với 14 TTHC; 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở; Công tác cải cách tài chính công được quan tâm, thực hiện công khai minh bạch về tài chính; Ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của đơn vị được lãnh đạo Sở quan tâm...

Đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận Sở KH&CN đã chuẩn bị báo cáo đầy đủ, cụ thể; tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện CCHC. Đề nghị Sở KH&CN tiếp tục tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ về các nội dung liên quan đến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành cung cấp các dịch vụ công trực tuyến…

K.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh