Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Họp triển khai Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ tư 24/02/2021 16:00

Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai Tổng điều tra kinh tế (ĐTKT) và điều tra cơ sở hành chính (ĐTCSHC) năm 2021 tỉnh họp triển khai tổng ĐTKT và ĐTCSHC năm 2021. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ, Cục Thống kê tỉnh và một số sở, ngành. 

Các đại biểu dự cuộc họp.

Tổng ĐTKT năm 2021 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh (SXKD); mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và lao động theo địa phương, ngành kinh tế và hình thức sở hữu. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia. Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội...

Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế trên địa bàn (cơ sở SXKD, cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam, tôn giáo, tín ngưỡng). Các nhóm thông tin được thu thập 22 loại phiếu điều tra bằng hình thức bảng hỏi điện tử (web-from) và phiếu điện tử (CAPI). Thời gian thu thập thông tin đối với đơn vị điều tra doanh nghiệp thực hiện từ ngày 1/3 - 30/5/2021; đơn vị sự nghiệp hiệp hội từ ngày 1/3 - 30/4/2021; cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 1 - 30/7/2021. Kết quả số liệu sơ bộ được công bố vào tháng 10/2021, kết quả chính thức công bố vào năm 2022.

ĐTCSHC năm 2021 thu thập thông tin về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc; kết quả thu - chi nhằm đáp ứng mục đích rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... Tổng hợp các chỉ tiêu thống kê chính thức năm 2020 của các chuyên ngành có liên quan đến khối cơ quan hành chính. Bổ sung số liệu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hằng năm, tính toán chỉ tiêu GDP, GRDP và các chỉ tiêu khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia của cả nước, từng địa phương. Cập nhật cơ sở dữ liệu và dàn mẫu tổng thể về cơ sở hành chính cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong những năm tiếp theo của ngành nội vụ, các bộ, ngành, địa phương.

Đối tượng điều tra gồm các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội có tại thời điểm ngày 31/12/2020. Thu thập thông tin một loại phiếu điều tra bằng phương pháp gián tiếp (phiếu điều tra trực tuyến web-from) và người cung cấp thông tin ở đơn vị điều tra. Với 5 nhóm thông tin: định danh, số lao động, tài sản, hoạt động của đơn vị, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tại của đơn vị trong năm 2020. Thời gian thu thập thông tin thực hiện từ ngày 1/3 - 30/4/2021; kết quả số liệu sơ bộ được công bố vào quý II/2021.

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý vào dự thảo Kế hoạch triển khai Tổng ĐTKT và ĐTCSHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh; xem xét lại một số từ ngữ dễ hiểu, trích dẫn các mã ngành chi tiết, đầy đủ; chỉnh sửa một số nội dung chỉ đạo các đơn vị phù hợp thực tế triển khai; cung cấp đầy đủ danh sách các đơn vị điều tra; cung cấp các tài liệu liên quan để thành viên thực hiện đảm bảo tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo nhấn mạnh đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Đề nghị các đơn vị bám sát nội dung trong kế hoạch tổng điều tra, phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, UBND các huyện, Thành phố.

Thành viên BCĐ, Tổ giúp việc, Cục Thống kê tiếp thu hoàn chỉnh các nội dung trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch. Cục Thống kê, Sở Nội vụ khẩn trương tổ chức các lớp tập huấn đảm bảo đúng yêu cầu để sớm triển khai kế hoạch. Các sở, ngành trên cơ sở được phân công chỉ đạo các đơn vị tổng hợp cung cấp số liệu theo yêu cầu gửi cơ quan Thường trực.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phối hợp tổ chức chặt chẽ, chủ động trả lời những vướng mắc có thể giải quyết; những nội dung thuộc phạm vi BCĐ, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến chỉ đạo. Tham mưu cho BCĐ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện hoàn thành cuộc Tổng ĐTKT năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Cao Bằng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục cuộc tổng điều tra để các đối tượng, đơn vị điều tra nắm rõ mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra.

M.H

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh