Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thứ sáu 07/06/2019 16:00

Chiều 7/6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức cuộc họp. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại cuộc họp.

Các đại biểu thảo luận, thông qua dự thảo quy chế làm việc và dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban Văn kiện; cho ý kiến về dự thảo đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tiểu ban Văn kiện được thành lập theo Quyết định số 2128-QĐ/TU, ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiểu ban có trách nhiệm giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh soạn thảo nội dung các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, hoàn chỉnh các văn kiện sau Đại hội, bao gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, dự thảo nghị quyết, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025… Các thành viên tiểu ban chia thành 6 tổ, gồm tổ trưởng, tổ phó và các thành viên, triển khai các nội dung công việc theo sự phân công, đảm bảo thời gian, chất lượng các văn kiện trình Đại hội.

Theo dự thảo đề cương sơ bộ, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 2 phần chính: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020); Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 5 năm (2020 - 2025), phân tích bối cảnh tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm...

Tại cuộc họp, các đại biểu góp ý về các dự thảo; lộ trình thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban Văn kiện từ nay đến tháng 9/2020; chủ đề và phương châm Đại hội; kết cấu, nội dung của đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản. Ban Chỉ đạo thực hiện 6 chương trình trọng tâm của tỉnh chỉ đạo tổng kết các chương trình, phân tích rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, làm cơ sở phục vụ Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chủ đề và phương châm Đại hội; rà soát lại nhiệm vụ được phân công, lựa chọn, phân công thành viên giúp việc 6 tổ của tiểu ban; khẩn trương triển khai các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng các văn bản. Trong quá trình viết các văn kiện, tập trung vào những nội dung đột phá, mới, có tính khả thi.

Quỳnh Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh