Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Họp Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ sáu 05/06/2020 19:00

Chiều 5/6, Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp đánh giá tình hình thực hiện những nội dung đã trin khai và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban chủ trì.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tiến độ triển khai nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TBTTKT ngày 15/7/2019 của Tiểu ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 417-KH/TU ngày 30/12/2019 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Định hướng tuyên truyền miệng thông qua nội dung định hướng tuyên truyền tại các hội nghị báo cáo viên thường kỳ các cấp; định hướng nội dung trọng tâm tuyên truyền về đại hội trên bản tin Thông báo nội bộ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 93-HD/BTGTU ngày 28/4/2020 chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí; ban hành các công văn hướng dẫn trang trí khánh tiết và một số nội dung liên quan đến nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020), dự kiến xuất bản tháng 9/2020. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội…

Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên đối với đại hội Đảng các cấp; kịp thời tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xem xét, giải quyết, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, hội viên liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Tỉnh đoàn Thanh niên ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi "Tự hào tiến bước dưới cở Đảng". Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền trên các ấn phẩm, chương trình phát sóng; đăng tải dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kế hoạch tuyên truyền trên các tạp chí, tập san, bản tin. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, triển lãm… chào mừng đại hội Đảng các cấp. 

Đến nay, 10/10 huyện, Thành phố; 5/5 đảng ủy trực thuộc ban hành kế hoạch tuyên truyền; thành lập tiểu ban tuyên truyền giúp việc chuẩn bị tổ chức đại hội; nghiêm túc triển khai văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy, liên quan đến công tác trang trí, khánh tiết, nghi lễ trong tổ chức đại hội Đảng các cấp…

Lãnh đạo Báo Cao Bằng báo cáo kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp trên các ấn phẩm của Báo.
 Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban đã thảo luận, chỉ ra những hạn chế: Nhiều nội dung trong Kế hoạch số 13-KH/TBTTKT chưa được thực hiện theo đúng tiến độ; do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác tuyên truyền miệng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội hầu như không tổ chức được; công tác tuyên truyền đại hội Đảng ở chi bộ dưới cơ sở và cấp cơ sở chưa đa dạng, phong phú; công tác chỉ đạo tuyên truyền việc lựa chọn các công trình, dự án trọng điểm dự kiến gắn biển chào mừng đại hội chưa được chú trọng…

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan. Tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền; chủ động in ấn và phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì, phối hợp khảo sát, lựa chọn xây dựng một số cụm pano lớn chào mừng đại hội trên địa bàn Thành phố và một số điểm tại các huyện. Trình Tỉnh ủy kiện toàn thay thế một số thành viên Tiểu ban và Tổ giúp việc Tiểu ban do chuyển công tác, thay đổi chức danh… Các thành viên khác của Tiểu ban tiếp tục thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường theo dõi, đôn đốc chung các hoạt động của Tiểu ban, từng đơn vị, thành viên tham gia Tiểu ban. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên mạng Internet, mạng xã hội. Chỉ đạo hoàn thiện các tài liệu tuyên truyền đại hội, chỉ đạo cấp dưới tuyên truyền đại hội Đảng cùng cấp. Tiếp tục tham mưu cho tỉnh hoàn thành xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cao Bằng (1930 - 2020).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin về kết quả đại hội Đảng các cấp để biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền tại các hội nghị. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền đậm nét trên các ấn phẩm, chương trình phát sóng. Văn phòng UBND tỉnh rà soát lại các công trình, dự án trọng điểm dự kiến gắn biển chào mừng đại hội. Các thành viên Tiểu ban xây dựng dự toán kinh phí thực hiện gửi Tiểu ban trước ngày 30/6/2020.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý thông tin mạng trước, trong và sau đại hội. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị, đoàn thể tăng cường nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng gắn với tuyên truyền, xem xét, giải quyết, tiếp thu các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, hội viên liên quan đến quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp. Giao Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức tốt các chương trình văn nghệ chào mừng đại hội…   

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh