Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Họp Tiểu ban Bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Thứ năm 13/06/2019 17:00

Chiều 13/6, Tiểu ban Bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tiểu ban, thống nhất một số nội dung chuẩn bị kế hoạch bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng chủ trì. 

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Ngọc Toàn thông qua Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 2129-QĐ/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Tiểu ban Bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tiểu ban Bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX gồm 11 đồng chí. Các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng tiểu ban Thường trực; Hoàng Đức Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và Hoàng Văn Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Phó trưởng tiểu ban; các thành viên là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tiểu ban Bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội. Phối hợp chặt chẽ với các tiểu ban khác giúp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thành công Đại hội. Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ của Tiểu ban Bảo vệ theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, ban, ngành thành viên và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Cuộc họp đã thông qua các dự thảo Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tiểu ban Bảo vệ Đại hội; Phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban; thành lập Tổ giúp việc Tiểu ban; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo vệ Đại hội.

Theo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, công tác bảo vệ Đại hội, Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng các phương án, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn Đại hội theo chức năng. Thực hiện hiệu quả mục tiêu, yêu cầu công tác, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội. Tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng chính sách, pháp luật những vấn đề phức tạp, có liên quan đến an ninh trật tự nảy sinh trước, trong và sau Đại hội. Tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phối hợp ngăn chặn những âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử xấu, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội.

Các thành viên đã tập trung bàn các biện pháp để thống nhất việc phân công thành viên, các cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tránh sự chồng chéo, trùng lặp...

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Các đơn vị, cơ quan, thành viên trên cơ sở Quy chế hoạt động của Tiểu ban xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể, chi tiết trên lĩnh vực được phân công. Công an tỉnh cần nắm rõ tư tưởng nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gây mất an ninh trật tự cơ sở; mở đợt cao điểm trấn áp các loại tội phạm; tăng cường kiểm tra khách sạn, nơi lưu trú của đại biểu; đẩy mạnh công tác phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho chính quyền xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra, xác định các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, đồng thời đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chung đảm bảo công tác an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu kiện, tố cáo đông người. UBND Thành phố là địa bàn diễn ra Đại hội cần xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ Đại hội; chỉ đạo các xã, phường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, đường thông hè thoáng, môi trường xanh - sạch - đẹp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ chuẩn bị nhân sự đại biểu. Văn phòng HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, tránh việc khiếu kiện, tố cáo…

Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh