Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Thứ năm 16/05/2019 14:00

Sáng 16/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (QLSDTSC). Tại điểm cầu Cao Bằng, dự hội nghị có lãnh đạo Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Luật QLSDTSC được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, Bộ Tài chính đã ban hành theo thẩm quyền 26 văn bản quy phạm pháp luật; đã có 30 bộ, ngành và 60 địa phương tổ chức tập huấn, triển khai Luật QLSDTSC; 29 bộ, ngành và 63 địa phương thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản liên quan đến Luật QLSDTSC.

Có 11 bộ, ngành và 62 địa phương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ; có 6 bộ, ngành và 15 địa phương ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng; 3 bộ, ngành, 5 địa phương ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp; 2 bộ, 62 địa phương đã thực hiện việc mở tài khoản tạm giữ tại kho bạc Nhà nước theo quy định; 21 bộ, ngành và 52 địa phương đã thực hiện việc rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung; 1 bộ, ngành và 9 địa phương ban hành quy định về tài sản có giá trị lớn để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê; 2 bộ, 30 địa phương ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 31 bộ, ngành và 62 địa phương thực hiện cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Tỉnh Cao Bằng có 7.136 tài sản công với tổng nguyên giá hơn 5.380 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 3.500 tỷ đồng. Ngay sau khi Luật QLSDTSC có hiệu lực, UBND tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh. Qua thống kê sơ bộ năm 2018, toàn tỉnh có 2.608 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 24 triệu m2; 342 xe ô tô công theo Nghị định 04/2019/NĐ-CP, hiện nay, tỉnh đang rà soát để bố trí sử dụng và xử lý đúng quy trình.

Trong quá trình triển khai, tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc như: quá trình rà soát, tổng hợp chưa đầy đủ thông tin, còn thiếu các giấy tờ liên quan đến đất đai; tại một số đơn vị, số liệu về tài sản trên đất, đất chưa có giá trị ghi trong sổ sách kế toán. Do các bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội chưa có quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng nên việc ban hành các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công thuộc phạm vi tỉnh quản lý còn nhiều khó khăn; chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc sử dụng tài sản công là nhà, đất để thanh toán cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Thời gian tới, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện Nghị định quy định về việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2019; rà soát các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật QLSDTSC làm căn cứ pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện.

Các bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức rà soát các văn bản quy định hiện hành và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp quy định của Luật QLSDTSC và các văn bản quy định chi tiết thi hành…

K.X

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh