Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X

Thứ ba 27/11/2018 17:00

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc và triển lãm quốc gia Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (NN ND NT). Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các tổ chức quốc tế; đại diện các cơ quan ngoại giao quốc tế; đại sứ quán một số nước tại Việt Nam... Tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về NN ND NT đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. 10 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu ngày càng tăng.

Giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích năm 2017 đạt 90,1 triệu đồng/ha đất trồng trọt. Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2017 đạt 36,5 tỷ USD, tăng 2,2 lần so với năm 2008. Giai đoạn 2008 - 2017, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 2,66%, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn bình quân giai đoạn 2008 - 2017 đạt 12,2%. Cả nước có 3.069 xã (34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người 1 năm ở nông thôn tăng 3,49 lần. Kinh tế hộ nông thôn chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, sản xuất công nghiệp, nhiều hợp tác xã kiểu mới được hình thành và phát triển. Nhiều chính sách về NN ND NT được sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với cơ chế thị trường định hướng XHCN; các nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn được huy động…

Tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2008 - 2018, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng từ 2.625 tỷ đồng năm 2008 lên 3.811 tỷ đồng năm 2018. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh giảm 9,14%. Giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn tăng trưởng bình quân giai đoạn 12,59%. Đến nay, toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 8,31 tiêu chí/xã. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 5,39 triệu đồng năm 2008 lên 13,74 triệu đồng năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của NN ND NT đối với phát triển kinh tế của đất nước, đánh giá cao kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về "tam nông", qua đó khẳng định tính đúng đắn, khoa học, toàn diện của Nghị quyết. Tuy nhiên, phát triển NN,ND,NT còn những bất cập, tồn tại, đặc biệt tư duy nông dân một số nơi còn chậm đổi mới; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; nông nghiệp lạc hậu, chậm phát triển so với một số nước trong khu vực. Đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm giải quyết tốt vấn đề NN ND NT, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Thực hiện các giải pháp đồng bộ; đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển theo hướng hiện đại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn; xây dựng nông thôn mới toàn diện gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường; đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thay đổi tư duy, nhận thức của người nông dân theo hướng sản xuất hiện đại; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, tạo ra đột phá, phát triển hơn nữa về NN ND NT. Tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Có cơ chế, chính sách phù hợp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Nhật Thương

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh