Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành kiểm tra Đảng

Thứ tư 07/04/2021 16:00

Sáng 7/4, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban quý I/2021 công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Tô Vũ Lập, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh uỷ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Hội nghị đã thảo luận đánh giá kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II. Ngay từ đầu năm 2021, Cấp ủy và UBKT các cấp trong cả nước tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Ban hành và triển khai nội dung Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT năm 2021; rà soát, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo đồng bộ, thống nhất; triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của UBKT Trung ương hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Trong quý I, cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh chủ động triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 19 tổ chức đảng và 38 đảng viên; giám sát chuyên đề 21 tổ chức đảng và 53 đảng viên là cấp uỷ viên; thi hành kỷ luật 09 đảng viên bằng hình thức Khiển trách 06, Cảnh cáo 03 trường hợp; giải quyết tố cáo 01 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 đảng viên; kiểm tra 13 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 08 tổ chức đảng; kiểm tra việc thu nộp quản lý và sử dụng đảng phí 09 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng và 06 đảng viên là cấp uỷ viên; thi hành kỷ luật 11 đảng viên bằng hình thức khiển trách 02, khai trừ 09 trường hợp; đình chỉ sinh hoạt đảng 03 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ 03 trường hợp; tiếp nhận, phân loại, xử lý 27 đơn, thư đúng quy định.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I của cấp uỷ và UBKT các cấp. Đề nghị trong quý II/2021, UBKT các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá các mục tiêu, quan điểm, giải pháp của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát thành các văn bản, quy định, quy chế, hướng dẫn đảm bảo khoa học, đồng bộ, chặt chẽ, khả thi; tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp uỷ giao với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, qua kiểm tra kịp thời xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tập trung công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, đổi mới công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tăng cường chỉ đạo UBKT cấp dưới khi cần thiết thì tiến hành kiểm tra cách cấp để thúc đẩy, tạo sự chuyển biến rõ rệt; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Nhà nước; thường xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh