Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng

Thứ hai 01/06/2020 17:00

Chiều 1/6, Ban Tổ chức (BTC) Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến công tác xây dựng Đảng tháng 5 và 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng BTC Trung ương chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại điểm cầu Cao Bằng, dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê; lãnh đạo BTC Tỉnh ủy, các phòng chuyên môn thuộc BTC Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

5 tháng đầu năm, ngành tổ chức xây dựng Đảng tập trung tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai các đề án, kế hoạch công tác năm 2020; hoàn thành 7/14 đề án, nhiệm vụ. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, tham mưu chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; có 30 đoàn công tác của 9 đồng chỉ Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hoàn thành việc tổ chức tập huấn, triển khai phần mềm kiểm phiếu cho cấp ủy trực thuộc phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn kế hoạch khám sức khỏe phục vụ đại hội Đảng các cấp tại 64 điểm cầu trên cả nước, với 1.300 đại biểu tham dự.

Đến ngày 25/5, cả nước có 25.938 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, trong đó có 1.746 đại hội điểm, 3.511 đại hội bầu trực tiếp bí thư. Đã bầu 137.809 đồng chí cấp ủy viên, 28.870 ủy viên ban thường vụ. Có 13 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, tích cực thực hiện 8 nhiệm vụ, 2 trọng tâm, 5 đột phá Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đề ra. Tham mưu, phối hợp thẩm định 463 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định về công tác cán bộ. Tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)…; thực hiện 13 quyết định về việc ban hành danh mục, bản mô tả vị trí việc làm của các ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; hoàn thiện khung danh mục với 1.000 vị trí việc làm trong hệ thống chính trị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên.

Thực hiện kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 gắn với kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ V. Đổi mới phương pháp lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính và thực hiện “5 hóa”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triển khai xây dựng Dự án “Cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị”.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo đại hội chưa được phát huy, dẫn đến một số khâu trong chuẩn bị đại hội một số đảng bộ chưa sát với văn bản hướng dẫn của cấp trên; quy trình thủ tục công tác cán bộ cần cải tiến hơn nữa, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm thời gian, công sức. Tỷ lệ kết nạp đảng viên ở một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo theo lộ trình…

Tại hội nghị, lãnh đạo một số tỉnh, thành ủy báo cáo kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, một số vướng mắc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đưa ra những giải pháp thực hiện mục tiêu vừa làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp theo nội dung chương trình, tiến độ đã đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng BTC Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị: Toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII), nhất là nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở theo kế hoạch đề ra; chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Thực hiện hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các đề tài, đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác của cấp ủy các cấp; thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội XIII của Đảng.

Nghiêm túc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền, nhất là việc chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.

Tăng cường công tác cải cách hành chính trong Đảng; rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác xây dựng Đảng thực sự “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng gương mẫu, tinh thông”. Tiếp tục tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020) và các ngày lễ lớn của đất nước đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả. 

Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh