Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48

Thứ năm 27/06/2019 18:00

Ngày 27/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành Hội nghị lần thứ 48. Dự hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn chủ trì hội nghị.

 Hội nghị thực hiện công tác tổ chức cán bộ. Thông qua dự thảo Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025. Cho ý kiến về dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX (trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18); dự thảo Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030; đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy; triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 ngay từ những tháng đầu năm. Tổng diện tích cây trồng lương thực đạt 29.460,4 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2018; tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân ước đạt 119.757,8 tấn, tăng 1,2% so với cùng năm trước, bằng 100,2% kế hoạch.

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, bình quân toàn tỉnh đạt 9,83 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, bằng 52,3% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 3.719,85 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018, bằng 50,15% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 1.271 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ, bằng 57,77% kế hoạch. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 646.509 triệu đồng, bằng 28,1% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách trên địa bàn được 783 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện tốt; hoạt động quảng bá du lịch được đẩy mạnh; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được tăng cường củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được tăng cường, hoạt động có hiệu quả.

6 tháng cuối năm, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII); kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đạt thấp, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019; thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đánh giá cao các cơ quan soạn thảo 2 đề án: Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025; Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030. Đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Thường vụ tiếp tục hoàn thiện đề án để sớm ban hành. Đối với Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025, cần gọn hơn, không giải trình nhiều, bổ sung thêm tính cấp bách. Nêu tình hình nổi bật và kết quả công tác tuyên truyền, nguyên nhân, tồn tại, giải pháp; xây dựng nội dung tuyên truyền toàn diện, hình thức thực hiện.

Lĩnh vực nông nghiệp rất lớn nhưng phức tạp, rủi ro cao, đề nghị cơ quan soạn thảo Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030 tổng hợp diện tích từng lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và quy hoạch chi tiết cơ cấu đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp cây chủ lực hàng hóa, con giống trong phát triển chăn nuôi hàng hóa, trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao; đầu tư sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ. Giải quyết mâu thuẫn trong phát triển nông nghiệp; chính sách đất đai, chính sách thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Thành lập các tổ, phân công các tổ thực hiện từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp.                                                                 

Lý Thắng – Thế Hiển

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh