Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện nghị quyết tại Sở Nông nghiệp - PTNT

Thứ tư 21/08/2019 13:00

Sáng 21/8, đoàn giám sát HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện một số nghị quyết HĐND tỉnh ban hành trong giai đoạn 2016 - 2018 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT).

 

Thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về quy định một số định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, Sở NN - PTNT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chính sách, xây dựng các kế hoạch hỗ trợ. Giai đoạn 2017 - 2019, tổng nguồn vốn giao thực hiện 285,86 tỷ đồng, gồm Tiểu dự án 3 (Chương trình 30a) 145,87 tỷ đồng; Tiểu dự án 2 (Chương trình 135) 131,64 tỷ đồng và Dự án 3 (ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135) 11 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà phát biểu kết luận giám sát.

Thực hiện Tiểu dự án 3, năm 2018 được giao 54,76 tỷ đồng, đã thực hiện 46,73 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch. Trong đó, đã đầu tư 26,37 tỷ đồng thực hiện 97 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với 7.161 hộ được hỗ trợ; hỗ trợ 1,62 tỷ đồng tạo 108 ha đất sản xuất; hỗ trợ 12,25 tỷ đồng khoán chăm sóc bảo vệ 37.285 ha rừng với 2.669 hộ được hỗ trợ; đầu tư 3 tỷ đồng thực hiện 8 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, 277 người được hưởng lợi… Năm 2019 nguồn vốn được giao 61,27 tỷ đồng, UBND 8 huyện nghèo đã phân bổ nguồn vốn cho các xã để triển khai thực hiện. Hiện các huyện đã thẩm định, phê duyệt dự án cho các xã triển khai các nội dung hỗ trợ.

Thực hiện Tiểu dự án 2, năm 2018 được giao vốn 42,66 tỷ đồng, đã thực hiện 32,71 tỷ đồng, đạt 76,8% kế hoạch. Cụ thể đã đầu tư 24,12 tỷ đồng thực hiện 213 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với 31.585 hộ được hỗ trợ và triển khai 78 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Năm 2019 được giao 46,7 tỷ đồng, UBND tỉnh đã giao vốn cho 12 huyện và UBND các huyện đã phân bổ nguồn vốn cho các xã. UBND các xã đã chỉ đạo các thôn xóm tổ chức họp dân rà soát, bình xét các đối tượng hưởng lợi, tổng hợp danh sách, nhu cầu đăng ký hỗ trợ gửi UBND huyện tổng hợp. Hiện các huyện đã thẩm định, phê duyệt xong dự án cho các xã.

Thực hiện Dự án 3, năm 2018 được giao 3,14 tỷ đồng, thực hiện hơn 3 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch. Trong đó, đã đầu tư 1,22 tỷ đồng triển khai thực hiện 33 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế với 896 hộ được hỗ trợ; đầu tư 1,82 tỷ đồng thực hiện nhân rộng 29 mô hình giảm nghèo với 488 hộ được hỗ trợ. Năm 2019 được giao 400 triệu đồng, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt xong kế hoạch, các huyện đã phê duyệt xong dự án, các xã đang triển khai thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Sở NN - PTNT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định hướng dẫn, phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết. Nguồn vốn thực hiện chủ yếu bố trí từ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2019 được giao 25,24 tỷ đồng, đã giao cho UBND các huyện, Thành phố 19,24 tỷ đồng và giao cho Sở NT - PTNT 6 tỷ đồng thực hiện. Có 44 dự án liên kết chuỗi giá trị mới, bao gồm 39 dự án liên kết cấp huyện và 5 dự án liên kết cấp tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đăng ký 1.857 tỷ đồng; hiện có 28 dự án đang tiếp tục triển khai, 3 dự án UBND tỉnh đã thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư. Đến nay có 16 dự án đã cơ bản hoàn thành xây dựng trang trại và sản xuất, gồm 10 dự án chăn nuôi và 6 dự án lĩnh vực trồng trọt; 4 dự án chế biến nông sản thực phẩm chưa có dự án nào đi vào sản xuất. Đã tiếp nhận 5 hồ sơ của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị hỗ trợ, trong đó có 3 hồ sơ nhận được quyết định hỗ trợ 4,7 tỷ đồng.

Quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành còn một số tồn tại hạn chế: Việc phân bổ nguồn vốn chậm, trình tự thủ tục lập kế hoạch, dự án hỗ trợ qua nhiều nấc bước nên việc phê duyệt kế hoạch, dự án chậm, không đảm bảo thời vụ; việc đối ứng của các hộ nghèo trong nhận hỗ trợ còn khó khăn. Các chủ đầu tư chưa nắm được thủ tục hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư; một số dự án chậm giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư khó khăn về nguồn vồn nên tiến độ triển khai chậm theo kế hoạch; việc lựa chọn thị trường và sản phẩm còn khó khăn; việc liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp cùng tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế…

Sở NN - PTNT đề xuất tỉnh kiến nghị với bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản tích hợp các hợp phần hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế để các địa phương triển khai thuận lợi hơn; hằng năm phân bổ sớm nguồn vốn để đáp ứng thời vụ sản xuất. Tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết; cân đối bố trí nguồn vốn để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND (thay thế Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND); tăng cường xúc tiến đầu tư, lập danh mục thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm thị trường, thực hiện liên kết vùng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận có thời hạn lâu dài với đất đai; tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn…

Kết luận giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà đề nghị ngành nông nghiệp cần có giải pháp triển khai thực hiện các nghị quyết được kịp thời, phát huy hiệu quả, tạo động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quy định rõ trách nhiệm của người triển khai thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tham mưu cho tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về cơ chế đặc thù trong phát triển nông nghiệp, nông thôn để áp dụng tại địa phương.

Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh