Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 68, 69 tại huyện Trùng Khánh

Thứ tư 30/09/2020 13:00

Ngày 30/9, Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 68, 69/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 về quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh thời kỳ ổn định 2017 - 2020 tại huyện Trùng Khánh.

Lãnh đạo xã Đàm Thủy (Trùng Khánh) phát biểu ý kiến tại buổi giám sát.

Giai đoạn 2017 - 2020, việc thực hiện các quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp của huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tổng thu ngân sách đạt trên 398,9 tỷ đồng, đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh giao, thu cân đối ngân sách luôn đảm bảo và giữ vững, năm sau cao hơn năm trước. 

Tuy nhiên, việc thực hiện phân bổ dự toán chi thường xuyên và phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp thời kỳ ổn định 2017 - 2020 còn tồn tại một số bất cập như: Thu cân đối huyện hưởng hằng năm đảm bảo chi ngân sách địa phương chỉ đạt bình quân 4,94%, còn lại 95,06% bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên, do đó huyện không chủ động được ngân sách trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như thực hiện các chính sách an sinh xã hội và một số nhiệm vụ, mục tiêu khác.

Các khoản thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước; thu tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của ban quản lý chợ các xã, thị trấn thuộc diện doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý lại phân cấp cho ngân sách tỉnh hưởng 100%, không khuyến khích được địa phương trong quá trình thực hiện. Việc thay đổi chính sách quản lý và thu nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu ngân sách hằng năm. Chi ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 đạt trên 3.253,5 tỷ đồng (chi đầu tư phát triển trên 187,8 tỷ đồng, chi thường xuyên 2.642,6 tỷ đồng, chi dự phòng ngân sách đạt 41,3 tỷ đồng)...

UBND huyện giải trình, làm rõ những vấn đề, nội dung còn tồn tại trong thực hiện Nghị quyết số 68, 69 của HĐND được các thành viên đoàn giám sát đưa ra, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện định mức phân bổ dự toán thu, chi thường xuyên hằng năm, phân bổ chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ ngày càng tăng theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời kiến nghị: HĐND tỉnh xem xét, quyết định tăng mức phân bổ dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2021 - 2025; quy định lại phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu về thu tiền sử dụng đất; đề xuất điều chỉnh ngân sách huyện hưởng 100% đối với khoản thu tiền sử dụng đất sau khi trừ các khoản phải nộp theo quy định, số còn lại điều tiết cho ngân sách cấp huyện hưởng 100% để huyện chủ động bố trí vốn đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đề xuất thu từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của ban quản lý chợ thu tiền thuê mặt đất, mặt nước điều tiết cho ngân sách huyện hưởng 100%...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị UBND huyện Trùng Khánh rà soát, lý giải các số liệu trong báo cáo chưa hợp lý với tình hình địa phương; đồng thời tiếp thu các ý kiến của thành viên đoàn giám sát, bổ sung và hoàn thiện nội dung kiến nghị vào báo cáo nộp lại cho tỉnh. Những kiến nghị, đề xuất của huyện, đoàn giám sát tổng hợp và chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Hoài An

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh