Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Giao ban trực tuyến về giải quyết thủ tục hành chính

Thứ ba 14/05/2019 21:00

Chiều 14/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 4 tháng đầu năm 2019. Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

4 tháng đầu năm, Văn phòng Chính phủ phát hành gần 170 văn bản tham gia ý kiến, đôn đốc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, xử lý, phản ánh, kiến nghị của người dân về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính.

Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá tác động 177 thủ tục hành chính quy định tại 38 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, thẩm tra 109 thủ tục hành chính quy định tại 37 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành 700 quyết định công bố 13.386 thủ tục hành chính được quy định tại 132 văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tiếp nhận 1.049 phản ánh, kiến nghị, xử lý 934 phản ánh, kiến nghị, đạt 89,03%, còn 115 phản ánh, kiến nghị đang được xem xét, xử lý.

Đến hết tháng 4/2019, có 19/23 bộ, cơ quan, 54/63 địa phương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02-NQ/CP ngày 1/1/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019, định hướng đến năm 2021.

Các bộ, ngành đã trình ban hành 29 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh, đạt 110,6%, vượt 10,6% so với yêu cầu; đã trình và ban hành theo thẩm quyền 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa 6.777/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, đạt 136,5%, vượt 36,5% so với yêu cầu, giúp tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ đồng.

100% văn phòng bộ, địa phương đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo; 53/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đến hết quý I/2019 tại các địa phương là 42.127 dịch vụ...

Hiện còn 8 bộ, ngành, địa phương chưa chuẩn hóa thông tin phản hồi trạng thái xử lý văn bản theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản số 1597/VPCP-KSTT ngày 27/2/2019.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng môi trường kinh doanh nâng cả điểm số và xếp hạng; rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; giải quyết 4 tại chỗ mô hình hành chính công; xây dựng Chính phủ điện tử, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước...

K.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh