Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Thứ hai 01/07/2019 20:00

Chiều 1/7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Cao Bằng, dự hội nghị có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, Thành ủy và một số sở, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

 6 tháng đầu năm, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng bám sát 8 nhiệm vụ, giải pháp tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác với nhiều kết quả, mô hình mới, cách làm sáng tạo. Chủ động tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự Đại hội, đã trình Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 185 đồng chí. Đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, đã phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch đối với 162 lượt đồng chí. Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. 

Cả nước có 174.831/174.924 tập thể đã tiến hành kiểm điểm, chiếm 99,9% (tăng 1% so với năm 2017); 4.511.959/4.603.905 cá nhân kiểm điểm, chiếm 98% (tăng 0,2% so với năm 2017).  Về đánh giá xếp loại đối với tổ chức cơ sở đảng, 100% đảng bộ trực thuộc Trung ương có tỷ lệ đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trên số đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” dưới 20% theo quy định. Đến nay, đã có 60/63 tỉnh ủy, thành ủy ban hành kế hoạch khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm năm 2018.

Tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm ngành Tổ chức xây dựng Đảng bước đầu đạt kết quả tốt. Giải quyết kịp thời chế độ, chính sách, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chịu tác động. Ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại các phòng chuyên môn, giảm từ 1 - 2 đầu mối và giảm số lượng cấp phó so với trước. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời chia sẻ một số mô hình, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của địa phương về công tác tổ chức, bộ máy, biên chế; công tác cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu từ nay đến cuối năm, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng cần tích cực tham mưu, thực hiện đồng bộ các nội dung công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đẩy mạnh phân cấp gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

Tăng cường công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận. Tích cực triển khai vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Phổ biến nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay...

Vũ Tiệp

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh