Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương tổng kết Quyết định 290-QĐ/TW làm việc với lãnh đạo tỉnh

Thứ ba 26/05/2020 14:00

Sáng 26/5, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định 290-QĐ/TW, ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Dừa; đại diện Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định 290-QĐ/TW phát biểu kết luận buổi làm việc.

Triển khai Quyết định số 290-QĐ/TW, Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1833-QĐ/TU, ngày 12/8/2010 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng. Qua 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW và Quyết định số 1833-QĐ/TU, tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của hệ thống chính trị được nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác vận động quần chúng ở cơ sở được chú trọng thực hiện. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước và các cấp chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức 299 cuộc đối thoại với nhân dân; tiếp 11.680 lượt công dân tại trụ sở; tiếp nhận 6.860 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt trên 87%.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, nhất là đối với các nội dung có liên quan đến nhân dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, gắn công tác dân vận với phát huy dân chủ ở cơ sở và xây dựng điển hình "Dân vận khéo"; phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Toàn tỉnh hiện có 199 Ban thanh tra nhân dân, 136 Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Ban thanh tra nhân dân tổ chức thanh tra, giám sát 1.909 vụ việc; Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 1.888 vụ việc theo thẩm quyền.

Tỉnh ủy đã thành lập 11 đoàn kiểm tra công tác dân vận tại 37 đơn vị, địa phương; Ban Dân vận Tỉnh ủy thành lập 30 đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận tại 74 đơn vị. Qua kiểm tra, các huyện, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị; các sở, ban, ngành phân công 1 lãnh đạo phụ trách công tác dân vận của đơn vị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị, đề xuất Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nghiên cứu, ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW trong giai đoạn mới để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Quyết định 290-QĐ/TW đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW bằng việc thể chế hóa, cụ thể hóa phù hợp với thực tế của địa phương. Đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa Quyết định 290-QĐ/TW. Kiến nghị Trung ương sớm tổng kết rút kinh nghiệm Quyết định 290-QĐ/TW, sớm triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.                                                                

Lý Thắng - Công Hải

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh