Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

Thứ ba 23/07/2019 16:00

Ngày 23/7, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW họp triển khai nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ giúp việc chủ trì cuộc họp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, góp ý, thông qua các văn bản: Đề án tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố tỉnh Cao Bằng; thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW.

Đề án được xây dựng nhằm tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa và những tác động tích cực của việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sự tinh gọn và hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông suốt về nhận thức tư tưởng, thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện, tạo sự nhất trí, ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân ở các địa phương trực tiếp triển khai chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các xóm, tổ dân phố. Tạo quyết tâm chính trị cao trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình triển khai, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 37-NQ/TW.

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh tập trung tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về Nghị quyết số 37-NQ/TW; mục tiêu, yêu cầu, lộ trình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh; tuyên truyền về phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố; tuyên truyền sắp xếp tổ chức bộ máy, chế độ chính sách, chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; xác định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW; phương án cụ thể và chỉ đạo thực hiện kịp thời giải pháp về nguồn lực, kinh phí, an ninh trật tự, an toàn xã hội…

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh đề nghị các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh về công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập xóm, tổ dân phố. Các thành viên phụ trách địa bàn phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, phương án sắp xếp; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân; vận động, định hướng, thông tin kịp thời, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai lệch chủ trương. Bộ phận soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện để tổ chức thực hiện hiệu quả.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh