Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Đảng ủy Cục thuế triển khai nhiệm vụ công tác đảng năm 2023

Thứ hai 06/02/2023 16:00

Ngày 6/2, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu các huyện, Thành phố tổng kết công tác đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Đảng ủy Cục Thuế đã chỉ đạo triển khai các giải pháp, chính sách của Nhà nước đến doanh nghiệp, người nộp thuế, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong thực hiện các chính sách thuế, miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Theo đó, tổng thu nội địa đạt 1.364,6 tỷ đồng, bằng 93,2% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 76,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 89,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Đảng ủy Cục Thuế tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác chuyên môn; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóaá”; Đề án “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng giai đoạn 2021 - 2025”. 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm của công tác đảng năm 2023 với các mục tiêu: Phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước; 100% chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát luật của Nhà nước được quán triệt đến đảng viên, công chức và người lao động; trên 90% trở lên chi bộ được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; 100% đơn vị được công nhận là cơ quan văn hóa…

Tiếp đó, Đảng ủy Cục Thuế tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 3 nội dung chuyên đề gồm: triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

T.D

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh