Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025

Thứ ba 22/09/2020 15:00

Ngày 22/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT), Phó trưởng Ban Ban TĐ-KT Trung ương; Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ TĐ-KT Văn phòng Chủ tịch nước.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú và gần 300 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

Các đại biểu dự Đại hội.

 Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát động, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên các lĩnh vực, tạo nên động lực to lớn để chiến thắng giặc ngoại xâm, làm nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam, đưa đất nước phát triển nhanh và ngày càng bền vững như hôm nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu Khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh khẳng định: Phát huy truyền thống thi đua ái quốc và thực hiện các chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về TĐ-KT, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh có nhiêu chuyển biến tích cực. Các cấp, ngành chủ động đổi mới trong triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng gắn với nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Các phong trào thi đua đã tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các chỉ tiêu giai đoạn 2015 - 2020 cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong 5 năm thu hút 43 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 6.200 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều thành tựu, góp phần giáo dục truyền thống quê hương cách mạng và quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh quê hương và con người Cao Bằng. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2015 - 2020 huy động vốn gần 16.000 tỷ đồng, đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” vận động được 42 tỷ đồng hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trong xã hội với nhiều hình thức.

Giai đoạn 2015 - 2020, có 100 tập thể, 455 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh và cấp cơ sở.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn trao Huân trương Lao động hạng Nhì, Ba cho các tập thể.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba cho 4 cá nhân. Có 17 tập thể xuất sắc dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2014 - 2018 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019.

Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu chúc mừng thành tích phong trào Thi đua yêu nước của tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu tại Đại hội, Phó trưởng Ban TĐ-KT Trung ương Phạm Đức Toàn biểu dương, ghi nhận những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua. Đề nghị tỉnh tiếp tục hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trước hết tập trung thi đua tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị Đại hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác TĐ-KT, Luật TĐ-KT, các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, những nhiệm vụ mới, khó, vấn đề bức xúc, nổi cộm, cấp bách để phát động thi đua với các hình thức phong phú, hấp dẫn.

Chủ đề, tên gọi của phong trào thi đua, cuộc vận động phải dễ nhớ, dễ hiểu, dễ xác định mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, nội dung, biện pháp, phạm vi tổ chức; đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; phát hiện, bồi dưỡng, giúp đỡ, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm mới, nhân tố mới, đồng thời đa dạng hình thức biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến... Trước mắt là ra sức thi đua lập nhiều thành tích thiết thực hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐ-KT Nguyễn Bích Ngọc phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ tri thức, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, ra sức thi đua lập nhiều thành tích cao nhất, thực hiện thắng lợi các nội dung thi đua, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần từng bước đưa Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội thông qua danh sách 10 đại biểu đại diện các điển hìnhtiên tiến của tỉnh dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các đại biểu, điển hình tiên tiến dự Đại hội.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Huân chương Lao động các hạng Nhì, Ba cho các cá nhân.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.
Phóng viên Điện tử

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh