Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến làm việc tại tỉnh

Thứ sáu 18/09/2020 13:00

Sáng 18/9, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), công tác dân tộc. Cao Bằng là tỉnh miền núi, vùng cao, có đường biên giới với Trung Quốc dài trên 333 km. Tổng diện tích tự nhiên trên 6.700 km2, dân số trên 54 vạn người, với 27 thành phần dân tộc. Toàn tỉnh có 10 huyện, thành phố với 161 xã, phường, thị trấn; tỷ lệ hộ nghèo 33.616 hộ (26,7%), hộ cận nghèo 18.733 (14,53%). Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh có 156 xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK), an toàn khu, biên giới được đầu tư; 98 xóm ĐBKK thuộc 29 xã, phường, thị trấn khu vực II được đầu tư. 185/199 xã được đầu tư theo Chương trình 135; đến đầu năm 2020, sau khi thực hiện việc sáp nhập, điều chỉnh là 150/161 xã.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh đạt trên 7%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng/năm. Sản xuất nông, lâm nghiệp có bước tăng trưởng khá, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự phục hồi và tăng trưởng; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Công tác quản lý và bảo tồn nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng KHCN vào sản xuất được quan tâm, đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, kế hoạch hóa gia đình từng bước được nâng cao về chất lượng. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm sóc người có công, đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại được quan tâm, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh với các địa phương trong và ngoài nước tiếp tục được mở rộng. Về chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, có 11 xã đạt 19 tiêu chí, ước tính đến hết năm 2020, có 16 xã đạt 19 tiêu chí.

Thực hiện các chính sách dân tộc, Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 được đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh 1.260,827 tỷ đồng, trong đó, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 948.919 triệu đồng, thực hiện đầu tư 885 lượt công trình giao thông nông thôn, phục vụ sản xuất kinh doanh và dân sinh, cấp điện sinh hoạt, nước sạch, cải tạo thủy lợi nhỏ, trường lớp học đạt chuẩn, trạm tiếp chuyển phát thanh, nhà văn hóa… Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo các xã ĐBKK, xã biên giới, an toàn khu 178,394 tỷ đồng; nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở 34.478,8 triệu đồng.

Giải ngân vốn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 7/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn 43.369,796 triệu đồng/50.142,938 triệu đồng cho 886.231 nhân khẩu được thụ hưởng bằng hiện vật; cấp phát 4.471.105 tờ báo, tạp chí các loại. Tổng kinh phí được giao theo Quyết định 2085/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2017 - 2020 là 20.067 triệu đồng để hoàn thiện 2 điểm định canh định cư, hỗ trợ làm nhà cho 45 hộ, hỗ trợ téc nước cho 3.706 hộ dân. Đến năm 2020, tổng kinh phí theo Quyết định 2086/QĐ/TTg về Đề án hỗ trợ phát triển KT- XH các DTTS rất ít người được cấp trên 37 tỷ đồng. Đã hỗ trợ phát triển sản xuất trên 1 triệu cây giống, hỗ trợ 404 con bò cái sinh sản, hỗ trợ làm 182 chuồng trại, hỗ trợ trang thiết bị cho 11 nhà sinh hoạt cộng đồng, đầu tư xây dựng 5 tuyến đường giao thông nông thôn, 3 nhà sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh đó, thực hiện các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch…

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, việc thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả nhất định. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, xây dựng, sản xuất tiếp tục phát triển, đời sống của đồng bào các dân tộc được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Tư tưởng nhân dân các dân tộc ổn định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy.

Tuy nhiên, do xuất phát điểm của nền kinh tế của tỉnh thấp, các điều kiện phục vụ cho sản xuất và đời sống dù được đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Địa hình chia cắt phức tạp, dân cư sống phân tán, nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn lực có hạn, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế và công tác giảm nghèo của địa phương. 

Tỉnh kiến nghị, Quốc hội nghiên cứu và ban hành cơ chế cho phép địa phương được linh hoạt vận dụng triển khai chính sách cho đồng bào vùng DTTS theo hướng đơn giản, chủ động, phân cấp sâu hơn cho cơ sở. Có cơ chế, chính sách nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, chính sách phát triển KT - XH; sớm ban hành Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng DTTS miền núi giai đoạn 2021 - 2030; bố trí kinh phí thỏa đáng để hoàn thành các mục tiêu đề ra theo đặc thù của tỉnh. Có cơ chế linh hoạt trong việc giao cấp xã làm chủ đầu tư theo Chương trình 135; sớm ban hành quy định về tiêu chí phân định xã, thôn vùng DTTS miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu, kiến nghị với đoàn công tác.

 Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận về 10 dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia dự kiến triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Cụ thể, việc bố trí, sử dụng công tác cán bộ sau sáp nhập huyện, xã, thôn xóm, hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển cây dược liệu, kiên cố các trường dân tộc nội trú, bán trú. Tiếp tục đầu tư cho giao thông nông thôn, nhất là các tuyến đường liên thôn, xã. Định mức biên chế cho trạm y tế xã sau sáp nhập theo cơ chế đặc thù, những tác động của các tiểu dự án đến hạ tầng cơ sở các trạm y tế. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cần có nghị quyết để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia, cho thực hiện điểm tại 1 huyện để rút kinh nghiệm trong một giai đoạn cụ thể…

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn tiếp thu những ý kiến đóng góp của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Dân tộc đối với sự phát triển KT - XH của tỉnh. Cao Bằng là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh luôn quyết tâm, quyết liệt đổi mới, tạo bước đột phá trong việc sắp xếp, sáp nhập bộ máy hành chính cấp huyện, xã nhằm tinh gọn các đầu mối, giảm nhân lực theo hướng tin gọn, hiệu lực, hiệu quả, tiết kiệm kinh phí cho đầu tư phát triển. Đề nghị, Bộ tiếp tục quan tâm, ưu tiên đầu tư các xã thuộc diện Chương trình 135, xã đặc biệt khó khăn; chế độ chính sách cho đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Các sở, ngành trong tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, sớm hoàn thiện các thủ tục, quy trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối tượng trước khi trình Ủy ban Dân tộc cuối tháng 9/2020.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đánh giá cao những kết quả Cao Bằng đạt được trong phát triển KT - XH, cũng như việc thực hiện chính sách dân tộc thời gian qua. Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai Đề án Tổng thể phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, đề nghị địa phương đưa nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đưa vào nội dung trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh, ra Nghị quyết chuyên đề về Chương trình mục tiêu Quốc gia). Mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh.

Về một số đề nghị của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến cơ bản đồng tình, ghi nhận một số ý kiến, đặc biệt là công tác y tế, giáo dục miền núi. Đối với việc phân định xã, thôn vùng DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục rà soát lại để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng chí gợi ý, làm rõ thêm một số nội dung trong Chương trình mục tiêu Quốc gia mà tỉnh quan tâm, cần thành lập Ban chỉ đạo, thực hiện thí điểm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia tại 1 huyện mới sáp nhập. Trên cơ sở thực tế, Ủy ban Dân tộc sẽ có những điều chỉnh phù hợp, mong muốn tỉnh đồng hành để thực hiện tốt chương trình Mục tiêu quốc gia, đem lợi ích tốt nhất cho đồng bào DTTS trên địa bàn.

Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh