Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm việc tại Cao Bằng

Thứ năm 30/07/2020 13:00

Ngày 30/7, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Cao Bằng về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện việc chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội; lãnh đạo một số sở, ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 4,52%. Giá trị sản xuất công nghiệp thực hiện 7 tháng đạt 2.476,66 tỷ đồng; có 60.000 lượt khách đến tham quan du lịch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.844,04 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đến ngày 15/7 đạt 226,5 triệu USD; toàn tỉnh hiện có 26,07% hộ nghèo, 14,53% hộ cận nghèo; toàn tỉnh có 11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Tỉnh tập trung nhân lực, vật lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến ngày 26/7, Cao Bằng tiếp nhận 7.119 công dân Việt Nam từ Trung Quốc về để thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung; đã lấy 9.443 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm Covid-19. Tỉnh chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19; đã hỗ trợ 3.609 người có công 5,4 tỷ đồng; 14.655 đối tượng bảo trợ 21,919 tỷ đồng; 229.477 người nghèo và cận nghèo 172,1 tỷ đồng do gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.

Tình hình giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, tổng số vốn đầu tư công năm 2020 của tỉnh hiện nay là 3.217,703 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 đã giao chi tiết cho các chủ đầu tư thực hiện 2.999,203 tỷ đồng. Các nguồn vốn chưa giao chi tiết gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư các chương trình mục tiêu; vốn dự kiến bố trí cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh tính đến ngày 20/7 so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao được 1.062,429/3.217,703 tỷ đồng, bằng 33,02% kế hoạch. Kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020 tính đến ngày 20/7 đã giải ngân được 134 tỷ đồng, bằng 14,15% kế hoạch.

Thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, đến ngày 23/7 tổng thu ngân sách trên địa bàn được 706 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 7 tháng đầu năm 4.265 tỷ đồng, so với dự toán Trung ương giao đạt 40%, so với dự toán HĐND tỉnh giao đạt 38%. Tỉnh xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.459 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.271 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu 188 tỷ đồng.

Thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, đã khởi tố hình sự 44 vụ/65 đối tượng; xử lý hành chính 249 vụ; xử lý vi phạm hành chính 4,306 tỷ đồng; thu giữ trên 500.000 chiếc khẩu trang y tế các loại...

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) để khởi công dự án trong năm 2020; đồng thời xem xét bố trí vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để hỗ trợ Cao Bằng thực hiện dự án.

Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ sớm giao kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và nguồn dự phòng 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia để tỉnh triển khai thực hiện. Bộ Tài chính phối hợp xem xét trình Thủ tướng Chính phủ giao số vốn còn thiếu thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án thuộc các chương trình mục tiêu của tỉnh Cao Bằng. Về Dự án cầu đường bộ II Tà Lùng (Việt Nam) - Thuỷ Khẩu (Trung Quốc), đề nghị Bộ Tài chính sớm hướng dẫn thủ tục cho kéo dài thời hạn thực hiện và giải ngân vốn đến ngày 31/12/2020 theo Văn bản số 6054/VPCP-KTTH, ngày 24/7/2020, của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Tài chính chấp thuận việc xác nhận viện trợ trên 7,8 tỷ đồng mà nhà tài trợ Chính phủ Luxembourg đã chuyển cho chủ dự án Thủy lợi Cao Bằng - sử dụng thông minh nguồn nước và nông nghiệp (VIE/036) năm 2019, do dự án đã được tỉnh Cao Bằng giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018, của Chính phủ.

Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp ban hành văn bản hướng dẫn việc giải ngân đối với số vốn nước ngoài giao tại Quyết định số 2170/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Tài chính sớm xem xét, tham mưu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bố trí vốn để tỉnh triển khai xây dựng kè bảo vệ chân cột mốc 836 (2) được xây dựng tại khu vực chân thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh); xem xét tham mưu, bố trí bổ sung 185,694 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho 3 dự án trong khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp.

Về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính có ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ có hướng dẫn để thực hiện các chính sách về phụ cấp cho giáo viên; xem xét về các khoản thu tính cân đối ngân sách hàng năm; các bộ, ngành Trung ương liên quan rà soát, nghiên cứu tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để địa phương triển khai có hiệu quả.

Về dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020, đề nghị Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh chỉ tiêu dự toán thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu năm 2020 từ 160 tỷ đồng giảm xuống 12 tỷ đồng.

Về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trên địa bàn tỉnh, đề nghị Bộ Tài chính kiến nghị với Chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kiểm tra kiểm soát trích từ nguồn thu xử lý vi phạm hành chính cho các lực lượng trực tiếp kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Tài chính có ý kiến với Ban chỉ đạo 389 Quốc gia kiến nghị Trưởng Ban chỉ đạo, Chính phủ nghiên cứu, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho BĐBP đối với hành vi vi phạm về kinh doanh nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Bộ trưởng Bộ Tài chính đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, chia sẻ những khó khăn trong bối cảnh chung của nền kinh tế trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Để thực hiện tốt hơn nữa các mục tiêu đề ra, đề nghị tỉnh phân công, phân nhiệm từng ngành chuyên môn cụ thể từ cấp tỉnh đến cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tài chính; các cơ quan tài chính cần thực hiện tốt công tác tham mưu, báo cáo từng khoản thu, chi tài chính cho lãnh đạo tỉnh. Tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và có giải pháp cụ thể để kích cầu nội địa, tạo động lực phát triển trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục có giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cao Bằng là địa bàn trọng điểm về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và đặc biệt là tội phạm ma túy, vì vậy các đơn vị chức năng cần tăng cường lực lượng, xiết chặt quản lý, quyết tâm, quyết liệt và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả.

Về thực hiện tài chính ngân sách nhà nước, tỉnh cần có những biện pháp triệt để thực hiện; chủ động các nguồn lực để thực hiện tốt việc chi ngân sách. Đối với các các kiến nghị của tỉnh, Bộ Tài chính nhất trí và sẽ xem xét, nghiên cứu, phối hợp trình Chính phủ thực hiện.

Tập đoàn Bảo Việt tặng tỉnh 2 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội trường mầm non.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn thay mặt lãnh đạo tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tài chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Cao Bằng là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo tỉnh luôn quyết tâm, quyết liệt đổi mới, tạo bước đột phát trong việc sắp xếp, sáp nhập bộ máy hành chính cấp huyện, xã nhằm thu gọn các đầu mối, giảm nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả để tiết kiệm kinh phí và đầu tư cho sự phát triển. Tỉnh đã tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong thời điểm nền kinh tế bị ảnh hưởng do những tác động của thiên tai, dịch bệnh và những khó khăn do khách quan, chủ quan nhưng tỉnh quyết tâm, quyết liệt tháo 3 điểm nghẽn về hạ tầng cơ sở, chất lượng nguồn nhân lực, thủ tục cơ chế chính sách; thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá để phát triển sản xuất và luôn quan tâm đến công tác thu, chi ngân sách nhà nước; lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Nhân dịp này, Tập đoàn Bảo Việt trao tặng tỉnh 2 tỷ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội trường mầm non.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh