Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Bế mạc Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ tư 11/12/2019 12:00

Sáng nay (11/12), sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVI thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết và họp phiên bế mạc.

Toàn cảnh Kỳ họp.

Kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đánh giá phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, có tính tranh luận, đối thoại công khai với sự quan tâm, theo dõi, giám sát của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri. Các cơ quan chức năng của UBND tỉnh nhận rõ trách nhiệm, trả lời nghiêm túc, không né tránh, có các số liệu dẫn chứng đầy đủ và đưa ra các giải pháp cần thiết để khắc phục trong thời gian tới với tinh thần cầu thị.

Sau Kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, có lộ trình, giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại, giải quyết những kiến nghị của cử tri và những nội dung đã hứa trong trả lời chất vấn, đáp ứng sự mong đợi của đại biểu và cử tri.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

Tiếp đó, Kỳ họp tập trung thảo luận, thông qua 22 Nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 tỉnh Cao Bằng; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (lần 4) và kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng; kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020; thông qua bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2020; thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2020;

Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020; thông qua danh mục di dời trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy hoạch đô thị (đợt 2) trên địa bàn phường Hợp Giang (thành phố Cao Bằng);

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh; quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh;

Sửa đổi, bổ sung một số điều đối với Nghị quyết 80/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh; giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, cấp huyện năm 2020; phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2020;

Ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2019 - 2020; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND tỉnh; bãi bỏ Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 9/7/2015 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 65/2011/NQ-HĐND ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh về việc thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020; bãi bỏ nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng khẳng định: Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các cấp, ngành khẩn trương, tích cực khắc phục những mặt còn hạn chế, tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo sự chuyển biến rõ nét hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư; tăng cường thanh tra, kiểm tra các họat động xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng.

Tăng cường xúc tiến, quảng bá các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Cao Bằng, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia; nêu cao tinh thần cảnh giác, không để tình huống bị động, bất ngờ. Chỉ đạo thưc hiện sắp xếp các đơn vị hành chính theo hướng tnh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sắp xếp xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu; quan tâm, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, đại biểu bám sát tình hình, lắng nghe, phản ánh kịp thời ý kiến cử tri.

Phóng viên Điện tử

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh