Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Ban Tổ chức Trung ương: Góp ý bổ sung, sửa đổi Quy chế bầu cử trong Đảng

Thứ sáu 06/09/2019 12:00

Ngày 6/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Tại điểm cầu Cao Bằng, tham dự có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, một số đảng ủy trực thuộc.

Ngày 9/6/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký quyết định ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng. Qua 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác bầu cử trong Đảng, phù hợp với thực tiễn. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bầu cử được cụ thể hóa, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy viên, đảng viên, đại biểu dự đại hội, góp phần thực hiện tốt công tác cán bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Nội dung các quy định rõ ràng, dễ hiểu, thuận lợi cho việc áp dụng; quyền ứng cử của đảng viên, đại biểu được đề cao, bảo đảm tính khả thi thông qua việc hướng dẫn cụ thể quy trình và thủ tục ứng cử. Quyền đề cử của đảng viên được bảo đảm; trách nhiệm chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ được cấp ủy viên các cấp thực hiện nghiêm túc, nhiệm kỳ 2015 - 2020 không có cấp ủy viên vi phạm quy định về việc ứng cử, đề cử và nhận đề cử. Việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng góp phần quan trọng vào thành công của đại hội, hội nghị thực hiện quy trình cán bộ ở các cấp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng còn một số hạn chế: Ở một số tổ chức Đảng có ít đảng viên chính thức không lập được ban kiểm phiếu theo quy định; quy định số dư trong danh sách bầu cử với số lượng cần bầu từ 1 đến 2 người thường không được các cấp ủy thực hiện; cá biệt có nơi xảy ra gian lận trong kiểm phiếu, kết quả bầu cử bị sai lệnh.

Vẫn còn tình trạng đề cử người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đưa vào danh sách bầu cử. Ở một số nơi, công tác tổ chức, điều hành hội nghị lần thứ nhất của ban chấp hành khóa mới để bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra gặp khó khăn, lúng túng…

Tại hội nghị, các đại biểu góp ý bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Quy chế bầu cử trong Đảng như: thay đổi một số cụm từ, cách diễn đạt, bổ sung nội dung tại Điều 7 về ban kiểm phiếu; bổ sung nội dung tại Điều 11 về đề cử; bổ sung nội dung tại khoản 3, bổ sung, sửa đổi khoản 5 tại Điều 16 quy định về số dư và danh sách bầu cử; bổ sung, sửa đổi nội dung tại Điều 18 về danh sách trích ngang của các ứng cử viên; bổ sung thêm điều mới quy định về trách nhiệm của bí thư cấp ủy, trưởng ban tổ chức cấp ủy tổ chức hội nghị lần thứ nhất của cấp ủy khóa mới…

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng Hà Ngọc Giáp góp ý sửa đổi Điều 7 về ban kiểm phiếu, cụ thể: thay cụm từ “đại biểu đại hội” bằng cụm từ “thành viên ban kiểm phiếu”, sửa thành “Nếu kiểm phiếu bằng máy vi tính, ban kiểm phiếu được sử dụng một số nhân viên kỹ thuật không phải là thành viên ban kiểm phiếu”; bổ sung nội dung “Nhân viên kỹ thuật phục vụ kiểm phiếu phải được thẩm định về lý lịch, đánh giá về phẩm chất đạo đức, chuyên môn và do ban kiểm phiếu trực tiếp điều hành, giám sát”. Đề xuất bổ sung, sửa đổi khoản 5 Điều 16 quy định về số dư và danh sách bầu cử, để khắc phục vướng mắc của quy định hiện hành trong danh sách bầu cử số lượng dưới 5 người.

Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu; Ban Tổ chức Trung ương sẽ bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, Tờ trình báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng gửi Bộ Chính trị.

Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh