Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Quyết định số 402 tại Sở Nội vụ

Thứ năm 15/10/2020 15:00

Sáng 15/10, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Đội, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) người dân tộc thiểu số (DTTS) thời kỳ mới giai đoạn 2016 - 2020 tại Sở Nội vụ.

Lãnh đạo Sở Nội vụ báo cáo công tác thực hiện Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, toàn tỉnh có 21.498 CBCCVC, trong đó, trên 93% người DTTS; CBCCVC nữ DTTS chiếm 72%. Thực hiện Đề án của Chính phủ, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh cử 43.713 lượt CBCCVC người DTTS tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị; tuyển dụng 1.212 CBCCVC là người DTTS. UBND tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 251 lượt đồng chí; các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm lại 675 CBCCVC, tỷ lệ CBCCVC người DTTS toàn tỉnh vượt chỉ tiêu so với đề án của Trung ương.         

Đội ngũ CBCCVC người DTTS trên địa bàn tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, có kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước thực hiện theo hướng cụ thể, thực tế, góp phần chuẩn hóa vị trí chức danh và từng bước nâng cao năng lực, trình độ cho CBCCVC. Đội ngũ CBCCVC người DTTS trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng và chất lượng, các cơ chế ưu tiên, tạo động lực đã khuyến khích người có trình độ, năng lực phấn đấu, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC người DTTS.

Tuy nhiên, công tác phát triển đội ngũ CBCCVC người DTTS giai đoạn 2016 - 2020 còn một số hạn chế như: Trình độ CBCCCV người DTTS chưa đồng đều; năng lực thực thi công vụ của một bộ phận công chức, viên chức người DTTS hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và xử lý các tình huống, vấn đề phát sinh khi thực thi nhiệm vụ; tỉnh chưa có nguồn lực riêng mang tính đặc thù để phát triển đội ngũ CBCCVC người DTTS mà chỉ thực hiện lồng ghép trong công tác phát triển đội ngũ CBCCCV nói chung…

 
Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hoàng Văn Đội phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Hoàng Văn Đội đề nghị với chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ cần tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh các chế độ, chính sách đặc thù theo Quyết định số 402 của Thủ tướng Chính phủ để nâng cao hơn nữa chất lượng, đóng góp của đội ngũ CBCCVC người DTTS đối với địa phương. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù để bố trí vị trí công tác cho CBCCVC người DTTS, tạo nguồn cho bầu cử HĐND 3 cấp là con em đồng bào DTTS trong bộ máy cơ quan nhà nước. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, quan tâm quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ người DTTS theo quy định, đảm bảo đề án đạt hiệu quả.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh