Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

BCĐ Trung ương về PCTN làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các Ban Đảng Tỉnh ủy

Thứ sáu 08/11/2019 13:00

Ngày 8/11, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các Ban Đảng Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về PCTN bằng nhiều hình thức. Công tác tự kiểm tra và giám sát về PCTN, các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các quy định về những nội dung công việc phải công khai và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện nội dung công khai. Tổ chức thực hiện công khai, minh bạch các nội dung về: Mua sắm công và xây dựng cơ bản, quản lý dự án đầu tư xây dựng, tài chính và ngân sách Nhà nước, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân… Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch 118 cuộc, qua kiểm tra chưa phát hiện cơ quan nào vi phạm phải xử lý trách nhiệm. Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc theo quy định. Năm 2017 - 2018, 100% cán bộ thuộc diện phải kê khai thu nhập đều tiến hành kê khai theo đúng quy định.

Về PCTN trong công tác cán bộ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm theo quy định; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp thực hiện theo đúng quy trình, quy định, có số dư trong thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm khi bổ nhiệm lần đầu.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức đảng có liên quan, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xem xét, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức đảng. Từ tháng 1/2018 đến nay, chưa phát hiện trường hợp, tổ chức, cá nhân có biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

Tỉnh kiến nghị Ban Chỉ đạo PCTN Trung ương có ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương tăng cường công tác giải thích pháp luật; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật, thống nhất áp dụng xử lý các vụ án về tham nhũng. Có ý kiến với Chính phủ nghiên cứu, ban hành nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi đã nghỉ hưu nhưng để xảy ra tham nhũng trong thời gian đương chức; ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết về minh bạch tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập, trong đó quy định rõ việc xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm mà người có nghĩa vụ kê khai không giải trình được nguồn gốc…

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh khẳng định, PCTN là công việc quan trọng, thường xuyên của tỉnh. Tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản về PCTN; quan tâm thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Đề nghị các đơn vị bổ sung các số liệu, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phát hiện, xử lý công khai, minh bạch các việc vi phạm; thực hiện tốt việc kê khai tài sản, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Quan tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh bổ sung nhận định, đánh giá tình hình tham nhũng trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nằm ở những lĩnh vực nào, khâu nào, nhất là tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tập trung vào các giải pháp PCTN, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về PCTN, cải cách hành chính; công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục; tập trung lãnh, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn tình trạng “tham nhũng vặt”. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực phát hiện, xử lý của lực lượng công an, thanh tra, kiểm tra. Từng cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tự phòng ngừa, phát hiện tham nhũng.

Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh