Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự

18 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu được tặng Bằng khen trong thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016 - 2020

Thứ năm 14/05/2020 14:00

Ngày 14/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, Thành phố và đảng ủy trực thuộc sơ kết 4 năm (2016 - 2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh  Tùng; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; thường trực các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã ban hành 622 văn bản chỉ đạo thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề từng năm để chỉ đạo thực hiện. Sau 4 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận thức, hành động của các tổ chức Đảng, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân có chuyển biến rõ nét. Tỉnh tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành với 613.817 lượt người tham dự.

Các tổ chức cơ sở đảng tổ chức trên 15.600 lượt hội nghị học tập, quán triệt với 166.049 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; trên 95% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm; 246/246 cơ quan, đơn vị ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện Chỉ thị số 05. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm thi đua hằng năm, trong đó việc thực hiện Chỉ thị số 05 là một trong các tiêu chí để chấm điểm, bình xét. Tỉnh ủy xây dựng và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại”; 100% cấp ủy, địa phương, đơn vị xác định hàng trăm nhiệm vụ đột phá, việc khó, phức tạp, vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương. Một số địa phương bổ sung chuẩn mực đạo đức công dân vào nội dung quy ước xóm, tổ dân phố.

Các cơ quan thông tin đại chúng, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng; biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Toàn tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 303 tập thể, 497 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khẳng định: Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị số 05. Triển khai thực hiện tốt chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập Chỉ thị số 05 gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, chú trọng đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào các kỳ sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng. Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo Bác, xây dựng chuẩn mực đạo đức, tác phong công tác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 18 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

P.O

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh