Bạn đang xem: Trang chủ » Thi đua yêu nước

Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh

Thứ tư 12/06/2019 15:00

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019) và 69 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng (3/10/1950 - 3/10/2019).

Đợt phát động phong trào thi đua đặc biệt nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh. Ảnh: Thế Vĩnh

Phát động đợt thi đua nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh, 69 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng.

Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đợt thi đua để phổ biến, học tập, nhân rộng.

UBND tỉnh yêu cầu đợt thi đua triển khai sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động ở các cấp, ngành, gắn với các nội dung cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đợt thi đua tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh học và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện lời hay trong bản Di chúc thiêng liêng của Người. Hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu về tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chương trình công tác năm 2019 của từng đơn vị, địa phương. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa và đạo đức công vụ, cải tiến lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới và chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019.

Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đảm bảo đúng, đủ, vượt chỉ tiêu kế hoạch; tích cực tham gia góp sức vì cộng đồng, an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Huy động các nguồn lực chung tay xây dựng Cao Bằng, một số công trình trọng điểm chào mừng 520 năm thành lập tỉnh, 69 năm Ngày Giải phóng Cao Bằng.

Đợt thi đua đặc biệt đến hết tháng 9/2019.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh