Sẵn sàng cho công tác Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019

Thứ hai 25/03/2019 05:00

Thực hiện Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng điều tra dân số và nhà ở (DS&NƠ) năm 2019 sẽ thực hiện từ 0 giờ ngày 1/4/2019 nhằm thu thập thông tin về DS&NƠ cả nước. Tỉnh ta đã khẩn trương tiến hành các nội dung trong giai đoạn chuẩn bị, cơ bản đúng với kế hoạch tổng thể, đến nay công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra đã hoàn tất.

Các học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện Nguyên Bình.

Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả.

Trong đó, áp dụng 2 hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử  máy tính bảng hoặc điện thoại di động thông minh trong thu thập thông tin (CAPI) và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng internet (Webform). Cùng với đó là việc đổi mới hình thức quản lý và sử dụng số liệu theo hướng quản lý dữ liệu tập trung và sử dụng phân tán... 

Tổng điều tra DS&NƠ sẽ được thực hiện đồng loạt trên cả nước vào lúc 0 giờ ngày 1/4/2019. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn trong 25 ngày, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 1/4/2019, kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.

Đây là một trong 3 cuộc Tổng điều tra quy mô toàn quốc, được thực hiện 10 năm/lần nhằm tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích, dự báo tình hình phát triển dân số, nhà ở trên cả nước và tại từng địa phương. Nội dung điều tra bao gồm thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019 trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đã tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị số 44/CT-TTg, ngày 6/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra DS&NƠ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, mọi tầng lớp nhân dân. Triển khai hội nghị cấp tỉnh, huyện quán triệt các văn bản về ban hành phương án Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019; dự thảo Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra tại địa phương.
Tỉnh thành lập BCĐ cấp tỉnh, huyện, xã, trong đó 1 BCĐ cấp tỉnh, 14 thành viên; 13 BCĐ cấp huyện, thành phố, 156 thành viên; 199 BCĐ cấp xã, 1.026 thành viên. Cấp các tài khoản mạng lưới điều tra đối với BCĐ cấp tỉnh, huyện, giám sát viên duyệt số liệu, quản trị dữ liệu… Để thống nhất trong thực hiện, toàn tỉnh đã tổ chức 23 lớp tập huấn, 1.983 người tham dự các nội dung: Hướng dẫn lập bảng kê đối với người lập bảng kê ở các địa bàn điều tra, một số vấn đề về công tác quản lý Tổng điều tra đối với BCĐ cấp xã; 21 lớp tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin cho giám sát viên cấp huyện, thành viên BCĐ cấp xã, tổ trưởng và điều tra viên, với các nội dung: Hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra và sử dụng điện di động để thu thập thông tin của các điều tra viên; hướng dẫn sử dụng Trang hệ thống điều hành tác nghiệp đối với giám sát viên cấp tỉnh, huyện, xã để tiến hành kiểm tra, giám sát, nghiệm thu dữ liệu Tổng điều tra năm 2019.
Trên địa bàn toàn tỉnh được phân chia thành 1.448 địa bàn, trong đó có 1.419 địa bàn bình thường, 29 địa bàn đặc thù. Tổng số hộ được lập bảng kê là 135.497 hộ thuộc địa bàn thường. 100% xã, phường, thị trấn được vẽ sơ đồ nền và được cập nhật vào trang thông tin tác nghiệp của BCĐ Tổng điều tra Trung ương. Các địa bàn đã hoàn thành công tác lập bảng kê hộ việc thu thập thông tin, BCĐ các cấp kiểm tra rà soát nghiệm thu số hộ, nhân khẩu thường trú đảm bảo đạt chất lượng theo yêu cầu, 100% xã, phường, thị trấn được vẽ sơ đồ nền và được cập nhật vào Trang hệ thống tác nghiệp Tổng điều tra xong trước ngày 30/1/2019.
Đồng chí Phạm Thị Phương, Phó trưởng BCĐ Tổng điều tra DS&NƠ tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết: Tổng điều tra năm 2019 có một số nét mới so với 10 năm trước là quy mô mẫu nhỏ hơn (tương ứng khoảng 10% và 15% dân số) nhưng tính đại diện sẽ rộng hơn, phủ tới 40% số lượng địa bàn được chọn; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý số liệu và công bố kết quả giúp nâng cao chất lượng thông tin; minh bạch trong xử lý thông tin; rút ngắn quá trình xử lý thông tin, chất lượng số liệu đảm bảo, công bố sớm kết quả. Đây là thách thức song cũng là cơ hội để Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tốt.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra đã được thực hiện cơ bản đầy đủ từ nghiệp vụ, giám sát, xác định ranh giới, vẽ sơ đồ nền, lập bảng kê để làm căn cứ cho công tác điều tra và làm công cụ cho các điều tra viên tiếp cận với các hộ điều tra. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương và cơ quan truyền thông của tỉnh để tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đồng thời tiến hành các đợt điều tra tổng duyệt để thử nghiệm phương án Tổng điều tra, bảo đảm khi tiến hành chính thức sẽ tránh được những việc không mong muốn xảy ra; đến ngày 15/3/2019 đã hoàn thành tập huấn đối với các điều tra viên trên toàn tỉnh.

Với đặc thù tỉnh miền núi, một số địa bàn xã địa hình phức tạp, trình độ dân trí không đồng đều, BCĐ đã huy động, tuyển chọn điều tra viên đối tượng chủ yếu là học sinh, sinh viên, người lao động trẻ tuổi, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ xã, phường... tại các địa bàn khá thuận lợi. BCĐ Tổng điều tra các cấp phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho cuộc Tổng điều tra, chú trọng đến các địa bàn có tình hình trật tự phức tạp, có hiện tượng truyền đạo trái phép. Với mục tiêu đảm bảo mọi người dân trên địa bàn tỉnh đều được thu thập thông tin, không được điều tra sót, trùng bất kỳ hộ nào, nhân khẩu nào ở địa bàn điều tra.
Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019, BCĐ các cấp bám sát kế hoạch thực hiện Tổng điều tra, đồng thời cần sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành liên quan và sự ủng hộ của nhân dân trong quá trình thu thập thông tin kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Huệ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh