Nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần

Thứ năm 27/12/2018 06:00

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong năm 2018, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) tham mưu Sở Y tế, Ban Chỉ đạo công tác DSKHHGĐ thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thông qua việc tham mưu ban hành, tổ chức, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết đối với công tác dân số.

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình triển khai nhiệm vụ công tác dân số trong tình hình mới.

Chi cục DSKHHGĐ tập trung hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác DSKHHGĐ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác DSKHHGĐ. Quản lý và thực hiện hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia y tế - dân số và các chương trình, dự án liên quan trên địa bàn. Mở rộng, kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số - sức khỏe sinh sản/KHHGĐ. Lồng ghép cung cấp dịch vụ dân số với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ; tiếp tục bổ sung, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ y tế, bổ sung nhân lực, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật và kỹ năng thực hành, tư vấn cho cán bộ cung cấp dịch vụ DS KHHGĐ theo phân cấp và phân tuyến kỹ thuật, đảm bảo các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện hoàn thành tốt vai trò chỉ đạo tuyến, hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp dịch vụ dân số - sức khỏe sinh sản/KHHGĐ theo quy định. Nâng cao chất lượng các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh...
Tăng cường công tác  truyền thông chuyển đổi hành vi. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tổ chức các hội nghị chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới tại cấp tỉnh và cấp huyện, Thành phố.
Có các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về công tác dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ. Tổ chức các hoạt động truyền thông tại các cấp nhân các sự kiện, như: Ngày Dân số Thế giới (11/7) với chủ đề "Thành công của công tác kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho sự phát triển bền vững"; Ngày Tránh thai thế giới (26/9) với chủ đề "Lợi ích của tránh thai và trách nhiệm của chúng ta"; Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi"; Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) với chủ đề "Không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi”; Tháng hành động Quốc gia về Dân số (Tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì tương lai giống nòi".
Chi cục DSKHHGĐ đã chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị y tế, dân số cơ sở tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản, dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh theo các hình thức miễn phí và xã hội hóa. Thực hiện 150 lần dịch vụ KHHGĐ lưu động tại 157/199 xã, phường, thị trấn của 13 huyện, Thành phố. Chú trọng việc nâng cao chất lượng dịch vụ và sự an toàn, thuận tiện cho người dân.
Duy trì và thực hiện tốt công tác cập nhật thông tin biến động dân số, quản lý thông tin chuyên ngành dân số và Kho dữ liệu điện tử làm cơ sở phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác định, dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chỉ tiêu về dân số.
Với những biện pháp đồng bộ đó, công tác dân số của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm 2018, có 35.889 biến động dân số được thu tin và cập nhật vào kho dữ liệu điện tử. Mức giảm tỷ suất sinh 0,14‰, đạt 140% chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổng số trẻ sinh 7.539 trẻ, giảm 567 trẻ so cùng kỳ năm 2017; hỗ trợ cho 432 phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Tổng số người áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại trong năm là 26.912/26.600 người, đạt 101% kế hoạch năm.

Cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện Hòa An tư vấn về sức khỏe sinh sản và chăm sóc trẻ sơ sinh cho phụ nữ xã Bình Dương.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, thời gian tới ngành DSKHHGĐ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần; Tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ bệnh tật, giảm tử vong, tăng tuổi thọ và số năm trung bình sống khỏe mạnh; Thực hiện tốt các chương trình, biện pháp để nâng cao tầm vóc, thể lực của người dân; Duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý; Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động về dân số và phát triển theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng dân số và phát triển, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm văn hóa vùng, miền; Tăng cường giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho thanh niên, vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình bằng hình thức phù hợp; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động công tác DSKHHGĐ..., góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 15/1/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới và Kế hoạch số 1047/KH-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 15/1/2018 của Tỉnh ủy.

Lục Thị Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh