Khó khăn trong giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Bảo Lâm

Thứ ba 27/08/2019 13:00

Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bảo Lâm vẫn diễn ra phổ biến. Huyện đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế hủ tục này.

Cán bộ thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm) tuyên truyền tác hại của tảo hôn và kết hôn cận thuyết thống.

Theo thống kê của Phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm, từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có 95 cặp tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trưởng Phòng Dân tộc huyện Bảo Lâm Phan Văn Mạch cho biết: Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại huyện Bảo Lâm tồn tại và ăn sâu trong nhận thức của người dân từ nhiều đời nay và ảnh hưởng, chi phối mạnh mẽ trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào. Việc kết hôn chủ yếu được thực hiện theo phong tục, tập quán, có quan niệm kết hôn trong họ tộc để lưu giữ tài sản trong gia đình không mang sang họ khác.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, quản lý tình trạng hôn nhân và gia đình chưa thường xuyên, liên tục, chưa chỉ đạo các xóm tổ chức giám sát các hộ gia đình có con trong độ tuổi vị thành niên có nguy cơ tảo hôn. Đồng thời người dân còn thiếu hiểu biết về pháp luật, đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, tình hình xử lý các trường hợp vi phạm tảo hôn của chính quyền địa phương chưa đủ mạnh, chưa kiên quyết.
Điều kiện kinh tế khó khăn cũng làm cho một số gia đình không đủ sức chi phí cho con học hành, thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu để nuôi dạy con cái nên tình trạng trẻ em bỏ học còn xảy ra dẫn đến kết hôn sớm. Các nguồn hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là Luật Hôn nhân và Gia đình đến các xóm, bản còn hạn chế.
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Pác Mjầu Mã Văn Thắng cho biết: Từ năm 2018 đến nay, Thị trấn có 12 cặp tảo hôn, lứa tuổi tảo hôn thường rơi vào 15 - 16 tuổi, tình trạng này đang diễn biến phức tạp. Thị trấn đang phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tuyên truyền về y tế, dân số, kiến thức về hôn nhân gia đình và cử cán bộ xã đến vận động các hộ gia đình thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình, con em đủ tuổi mới kết hôn.
Để giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, huyện Bảo Lâm tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tăng cường sự hiểu biết và nâng cao nhận thức của các nhóm đối tượng, các bậc cha mẹ, những người trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên, thanh niên, học sinh tại các trường THCS, THPT, về các nội dung như: Luật Hôn nhân và Gia đình, chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, hậu quả của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tăng cường các hoạt động tư vấn, can thiệp, triển khai nhân rộng các mô hình phù hợp nhằm thay đổi hành vi, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và huy động sự tham gia của cộng đồng nhằm thực hiện ngăn ngừa, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Lồng ghép nội dung giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vào quá trình xây dựng và triển khai các chính sách, nhất là các chính sách văn hóa, xã hội, coi nhiệm vụ giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là một mục tiêu quan trọng của nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực cho sự phát triển bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cần có biện pháp tuyên truyền hiệu quả cho người dân, ưu tiên đối với xã khó khăn, xã có mức sinh cao, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.  

Hoàng Phúc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh