Khảo sát sự hài lòng của người bệnh

Thứ ba 08/01/2019 12:00

 Sở Y tế vừa thành lập 5 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018 tại 13 huyện, Thành phố.

Khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Lĩnh.

Các đoàn kiểm tra, đánh giá tại 16 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế, theo tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam với các nội dung kiểm tra, đánh giá quy định tại Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế.

Công tác kiểm tra, đánh giá tập trung vào việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện; đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các bệnh viện và cung cấp căn cứ xét thi đua - khen thưởng năm 2018.

Kết quả, 15 bệnh viện đạt mức chất lượng 2; 1 bệnh viện đạt mức chất lượng 3. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú, mức 4 có 11 bệnh viện, mức 3 có 5 bệnh viện; khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú, mức 4 có 7 bệnh viện, mức 3 có 8 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Hạ Lang không khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú). Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế, mức 4 có 6 bệnh viện, mức 3 có 10 bệnh viện.

Hầu hết các bệnh viện tuyến huyện chưa thực hiện được tiêu chí A4.4 về công tác xã hội hóa, các tiêu chí về công tác dinh dưỡng chưa được các bệnh viện chú trọng thực hiện, nhiều quy định chưa được thể hiện bằng văn bản tại bệnh viện mặc dù trên thực tế đã triển khai thực hiện.                                   

Ngọc Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh