Giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại các huyện

Thứ tư 14/11/2018 16:00

Đoàn giám sát của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe vừa tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe tại các xã, thị trấn các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình, Trà Lĩnh và Thành phố.

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe giám sát tại xã Chu Trinh (Thành phố).

Tại các xã, thị trấn, đoàn tiến hành kiểm tra tổ chức bộ máy, văn bản, tài liệu truyền thông; công tác truyền thông trực tiếp, gián tiếp; trang thiết bị cho hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe... Tại tuyến huyện, kiểm tra tổ chức, nhân lực phòng truyền thông của trung tâm y tế huyện, nhân lực, cộng tác viên tuyến xã, thị trấn; hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe: xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động của phòng truyền thông, thực hiện truyền thông gián tiếp, chiến dịch truyền thông, nghiên cứu khoa học hành vi; kinh phí và trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động truyền thông.

Kết quả giám sát, trung tâm y tế các huyện, Thành phố và trạm y tế các xã, thị trấn có đầy đủ sổ sách thống kê, báo cáo về công tác truyền thông giáo dục sức khỏe; có kế hoạch hoạt động truyền thông theo năm, tháng, chiến dịch. Trung tâm y tế huyện, Thành phố đã chỉ đạo, điều hành tốt các hoạt động truyền thông tại tuyến dưới; quản lý, cấp phát tốt, kịp thời tài liệu, phương tiện truyền thông. Trạm y tế các xã đã chỉ đạo kịp thời mạng lưới nhân viên y tế thôn bản thực hiện tương đối đầy đủ các hoạt động truyền thông tại cộng đồng. Các trang thiết bị truyền thông cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc...

Các đơn vị đề nghị: tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ trung tâm y tế, cán bộ phụ trách công tác truyền thông của trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản; cung cấp, sản xuất tài liệu truyền thông phù hợp với y tế cơ sở; trang bị một số thiết bị chuyên dụng để phục vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

Đức Giang

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh