Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Thứ tư 24/04/2019 05:00

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) số 40/2009/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2011, đưa ra một khung pháp lý mới trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân thông qua việc quản lý hành nghề. Việc chấp hành các quy định của Luật KBCB về cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc.

Việc chấp hành các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh triển khai nghiêm túc.

Thực hiện Luật KBCB, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, Thành phố thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề KBCB; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; cấp, cấp lại giấy phép hoạt động KBCB tạo điều kiện thông thoáng trong đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực KBCB; nghiêm túc thực hiện lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động KBCB; ban hành bộ thủ tục hành chính về cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề KBCB; các cơ sở KBCB phổ biến quyền và nghĩa vụ của người bệnh, thân nhân người bệnh...
Giai đoạn 2013 - 2015, toàn tỉnh đã cấp 2.525 chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho người đang hành nghề KBCB trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về việc cấp chứng chỉ hành nghề của người hành nghề; cấp phép 248 cơ sở KBCB. Các cơ sở hành nghề KBCB đều đảm bảo đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện (bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, xử lý chất thải rắn y tế).
Bác sĩ Mã Văn Quý, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng cho biết: Bệnh viện luôn tuyên truyền, phổ biến Luật KBCB đến cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên và các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực KBCB tại đơn vị; cử lãnh đạo, cán bộ, viên chức đi tập huấn về Luật KBCB tại tỉnh. Tổ chức tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của người bệnh, thân nhân người bệnh khi đến KBCB tại các cơ sở y tế; thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn trong thực hiện KBCB cho bệnh nhân...

Qua đó, trình độ, chuyên môn của cán bộ, nhân viên được nâng cao; chất lượng KBCB ngày càng đổi mới, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Hằng năm, nhân lực ngành y tế từng bước được bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn, dần đáp ứng yêu cầu về KBCB cho nhân dân. Năm 2009, tổng số cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh là 2.613 người, đạt tỷ lệ 7 bác sĩ/10.000 dân, 3 dược sĩ đại học/10.000 dân. Đến năm 2018, tổng số cán bộ, công chức, viên chức 3.234 người, trong đó bác sĩ 806 người, chiếm 26,6%; đạt tỷ lệ 14 bác sĩ/10.000 dân; đạt 1,3 dược sĩ đại học/10.000 dân.
Luật KBCB có hiệu lực đã đưa ra một khung pháp lý mới trong việc bảo đảm tôn trọng quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề và cơ sở KBCB; các trường hợp khiếu nại liên quan đến quyền của người bệnh được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Người hành nghề và cơ sở KBCB nhận thức rõ tránh nhiệm, quyền hạn của mình trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng thời, tạo thuận lợi trong việc xác định, giải quyết sai sót chuyên môn kỹ thuật, khiếu nại, thành lập và hoạt động của hội đồng chuyên môn giải quyết tranh chấp về KBCB, bồi thường thiệt hại, bảo hiểm trách nhiệm trong công tác KBCB.
Công tác kiểm tra, thanh tra chấp hành Luật KBCB được triển khai nghiêm túc. Hằng năm, Sở Y tế tổ chức tiến hành kiểm tra việc chấp hành Luật KBCB đối với các cơ sở hành nghề y tư nhân, các cơ sở KBCB công lập trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong KBCB; chấp hành các quy định của pháp luật về công tác KBCB trong lĩnh vực bảo hiểm y tế. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở hành nghề y tư nhân, các cơ sở KBCB công lập trên địa bàn không có hành vi vi phạm; thực hiện nghiêm túc theo Luật KBCB...
Hiện nay, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật KBCB; tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho nhân viên y tế nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tuyên truyền cho người dân nắm bắt đầy đủ quyền lợi cũng như việc chấp hành các quy định về KBCB.

Thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về KBCB. Tăng cường đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế đáp ứng với nhu cầu thực tế của hoạt động KBCB trên địa bàn tỉnh...

Khánh Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh