Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Xứng đáng lá cờ đầu trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương

Thứ bảy 21/01/2012 09:25

Tập trung xây dựng  dơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn  năm 2011, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) Hòa An được Quân Khu 1 tặng Cờ thi đua Lá cờ đầu trong công tác QSQP địa phương.

Xứng đáng lá cờ đầu trong công tác quốc phòng,   quân sự địa phương

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Hòa An huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho dân quân xã Bế Triều.

Theo Thượng tá Nông Việt Dũng, Chính trị viên Ban CHQS Hòa An, để đạt được những kết quả như vậy, hằng năm,  Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị ra nghị quyết xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Quá trình thực hiện luôn chọn khâu đột phá vào tăng cường quản lý, chấp hành kỷ  luật quân đội, pháp luật nhà nước; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động, kế hoạch công tác. Đối với công tác Đảng, công tác chính trị, đơn vị  đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, thường xuyên nâng cao chất lượng và phương pháp sinh hoạt; thực hiện tốt chế độ phê bình và tự phê bình; tích cực bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất,  giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2011, đơn vị vinh dự được Bộ CHQS tỉnh chọn xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến toàn diện của Quân khu I, giai đoạn 2011 - 2015. Trên cơ sở đó, Đảng ủy, CHQS huyện đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.  Trong đội ngũ lãnh đạo có phân công, phân nhiệm gắn với chức trách để thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện liên tục, sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ. Đơn vị tổ chức các đợt sinh hoạt học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ công tác QPQS. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, giải quyết kịp thời những vướng mắc của các bộ, chiến sỹ.Trong các phong trào thi đua, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phát động thi đua cao điểm “50 ngày đêm hành động kiểu mẫu”. Từ đó,  các phong trào thực sự trở thành động lực thúc đẩy, cổ vũ tập thể cán bộ, chiến sỹ vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Phát huy vai trò của cơ quan quân sự trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo,  quản lý nhà nước về duốc phòng, Ban CHQS huyện tiếp tục nâng cao  chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác QPQS theo chỉ thị, chỉ lệnh của cấp trên sát, đúng với tình hình địa phương. Đơn vị đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng huyện xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP - AN), thường xuyên nắm chắc đối tượng cần được bồi dưỡng, chủ động tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 326  đối tượng 3,45. Chỉ đạo tốt nội dung, chương trình,  đổi mới phương pháp, biện pháp bồi dưỡng, giáo dục QP - AN cho  gần 1.500 học sinh, sinh viên.

Xác định mục tiêu đưa công tác QPQS địa phương ngày càng vững mạnh, đi vào chiều sâu, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Ban CHQS huyện và các địa phương duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Quản lý nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn , đơn vị đã bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện và thực hiện kế hoạch chiến đấu trị an cho các cụm xã đạt 7,6 điểm; đồng thời hoàn thành tốt các phương án diễn tập phòng thủ... Qua kết quả tập huấn do cấp trên tổ chức, đạt 100% khá, giỏi; trong đó giỏi đạt trên 50%. Củng cố tổ chức, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo đúng quy định của pháp lệnh Dân quân tự vệ, đảm bảo quy mô, số lượng, chất lượng chính trị và độ tin cậy cao. Qua huấn luyện dân quân cơ động, 100% các xã, thị trấn đạt khá, giỏi; trong đó 50% đạt giỏi. 100% trung đội, khẩu đội binh chủng tự vệ đạt khá, giỏi, trong đó trên 80% đạt giỏi. Lực lượng dự bị động viên  luôn được đăng ký, quản lý, sắp xếp tổ chức biên chế theo đúng quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.        

 Ngoài ra, đơn vị pối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện xây dựng đời sống van hóa ở khu dân cư, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Với tinh thần thi đua quyết thắng, các phong trào thi đua của đơn vị phát triển cả bề rộng và chiều sâu tạo thành sức mạnh tổng hợp đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển KT - XH địa phương, góp phần   xây dựng quân đội chính quy từng bước tinh nhuệ hiện đại, thực sự là lực lượng vũ trang vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và sự tin cậy của nhân dân. Với những kết quả đạt được, năm 2011, Ban CHQS huyện Hòa An là đơn vị duy nhất được Bộ Quốc phòng tặng  Cờ thi đua Lá cờ đầu trong công tác QSQP địa phương.

Tiến Quyết

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh