Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc

Thứ tư 05/06/2019 05:00

Huyện Phục Hòa tập trung lãnh đạo, phát huy mọi nguồn lực xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện vững chắc, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh (QP-AN) tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ giúp xã Đại Sơn làm đường liên thôn.

Huyện coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị, coi đây là vấn đề cơ bản, nền tảng để xây dựng huyện thành KVPT vững chắc; quan tâm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc vững về tư tưởng, tổ chức đoàn kết, thống nhất, có tính chiến đấu cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện, quản lý đội ngũ cán bộ các cấp.
Để tạo thế và lực trong KVPT, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đủ khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thường xuyên tổ chức sắp xếp biên chế đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và phục vụ công tác, tỷ lệ đúng chuyên ngành quân sự đạt trên 75%.

Xây dựng kế hoạch động viên phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; tổ chức tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sắp xếp vào khung tiểu đoàn dự bị động viên đúng chuyên môn quân sự. Tổ chức đăng ký, phúc tra, rà soát lực lượng dự bị động viên bảo đảm chất lượng tham gia huấn luyện. Làm tốt công tác thâm nhập, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, kết quả hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được quan tâm, đạt tỷ lệ 2,3% so với tổng dân số của huyện.
Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực, “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, thời gian qua, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát với từng đối tượng.

Công tác huấn luyện đảm bảo đúng, đủ nội dung và thời gian, quân số tham gia huấn luyện đối với lực lượng thường trực đạt 100%, kết quả kiểm tra các nội dung, khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó 70% đạt khá, giỏi; đối với dân quân tự vệ, dự bị động viên, quân số tham gia 95%, kết quả huấn luyện đạt khá.
Đi đôi với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện, đồn Biên phòng tổ chức tuần tra canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tuần tra bảo vệ biên giới. Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phục Hòa Đinh Ích Thịnh cho biết: Ban Chỉ huy Quân sự huyện tích cực chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng vũ trang địa phương thực hiện tốt công tác huấn luyện kết hợp tham gia làm công tác dân vận ở cơ sở; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc diễn biến tình hình an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2018 huy động lực lượng vũ trang tham gia san lấp, đổ bê tông 2,5 km đường nông thôn, bê tông 250 m sân nhà văn hóa.

Thông qua đó, giúp các lực lượng trải nghiệm với điều kiện thực tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đồng thời, đơn vị thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tích cực đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở xã, thị trấn triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hậu phương quân đội theo đúng quy định.

Đến nay, theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, đã chi trả cho 1.830 đối tượng; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, chi trả cho 1.615 đối tượng.
Hằng năm, huyện hoàn thành kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; kết hợp chặt chẽ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thông qua các cuộc diễn tập, việc vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành, tham mưu được thực hiện hiệu quả hơn; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp và khả năng tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương được nâng cao; nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT có chuyển biến tích cực. Việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, dưới sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền ngày càng phát huy được hiệu quả trong xây dựng KVPT. Các cơ quan quân sự, công an làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ QP-AN.
Việc thực hiện đồng bộ các biện pháp củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận đã góp phần xây dựng KVPT huyện Phục Hòa ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh