Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Tỏa sáng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ tư 22/01/2020 15:00

Tự hào được chiến đấu và trưởng thành tại nơi khai sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phát huy truyền thống quân đội và quê hương cách mạng, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng lực lượng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, thực sự là lực lượng tin cậy, trung thành của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ luyện tập bắn súng.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Cách đây 76 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc tổng Hoàng Hoa Thám, nay là xã Tam Kim (Nguyên Bình), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập. Ngay khi ra đời, Đội đã lập công xuất sắc, đánh thắng 2 trận đầu Phai Khắt, Nà Ngần, mở ra trang sử hào hùng truyền thống "bách chiến, bách thắng" của quân đội ta.

Từ đó đến nay, suốt quá trình đấu tranh cách mạng, những chiến sĩ quân đội nhân dân vinh dự được mang tên vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc với một cách gọi thân thương trìu mến “Bộ đội Cụ Hồ". Quân đội ta lần lượt đánh bại 2 đế quốc Pháp, Mỹ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng là công cụ chính trị sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, trong những năm qua, cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ, LLVT Cao Bằng ngày càng trưởng thành, vững mạnh về chính trị, làm nên hết chiến công này đến chiến công khác cả trong chiến đấu, lao động, sản xuất và công tác, xứng đáng với quê hương chiếc nôi của phong trào cách mạng Việt Nam.  

Các đơn vị LLVT đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, gắn việc rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”. Thường xuyên kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật.

Nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mọi đối tượng, trong đó quan tâm xây dựng lực lượng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, yên tâm công tác, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ KHU VỰC PHÒNG THỦ NGÀY CÀNG VỮNG CHẮC

Đại tá Đàm Minh Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Hằng năm, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quốc phòng, xây dựng và củng cố khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc.

Công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (QP - AN) được đẩy mạnh. Hội đồng Giáo dục QP - AN các cấp chỉ đạo các ngành tổ chức giáo dục QP - AN cho các đối tượng theo quy định. Năm học 2018 - 2019, có 33 trường THPT, trung cấp, cao đẳng, dạy nghề giảng dạy môn học QP - AN cho 13.771 học sinh, sinh viên.

Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, Thành phố bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 1.961 học viên. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giáo dục QP - AN của tỉnh hoạt động khá hiệu quả. Thông qua tuyên truyền làm chuyển biến về nhận thức đối với các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đề cao trách nhiệm của công dân và LLVT đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cơ quan quân sự các cấp tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt hiệu quả. Năm 2019, ra quyết định thành lập 2 tiểu đội dân quân thường trực tại xã Xuân Trường (Bảo Lạc), xã Thị Hoa (Hạ Lang). Hiện nay, tổ chức đầu mối dân quân tự vệ của tỉnh có 297 cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ chiếm 3,25% tổng dân số; thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế theo đúng quy định, đủ số lượng, chất lượng. Thực hiện công tác tuyển quân hằng năm bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định, tuyển đủ 100% chỉ tiêu.

Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm xây dựng LLVT địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Các đơn vị trong LLVT tỉnh chấp hành nghiêm túc kế hoạch tập huấn, huấn luyện các đối tượng, quân số huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt 98,6%, dự bị động viên đạt 100%; kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi trên 80%.

Cơ quan quân sự các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến; tham mưu xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, quân đội. Trong năm 2019, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hà Quảng, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Bảo Lạc.

Thông qua diễn tập góp phần bổ sung hoàn thiện các văn kiện chiến đấu, kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh; nâng cao trình độ cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, LLVT về khả năng tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng khi có tình huống xảy ra; vừa đánh địch, vừa tổ chức sản xuất và duy trì các hoạt động của địa phương; góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc.

CHỦ ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc động viên các gia đình chính sách không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, LLVT tỉnh chủ động, trách nhiệm trong công tác hậu phương quân đội với những việc làm thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ giúp nhân dân xóm Hò Lù, xã Khánh Xuân (Bảo Lạc) làm đường bê tông.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; chỉ đạo giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sau chiến tranh. Năm 2019, giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cho 90 trường hợp.

Giải quyết chế độ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cho 1.598 trường hợp. Khảo sát, xác minh 5 mộ liệt sĩ, quy tập 5 mộ; hỗ trợ 70 triệu đồng xây dựng 1 nhà tình nghĩa; hỗ trợ 170 triệu đồng sửa chữa 2 nhà ở cho đối tượng chính sách; thăm, tặng quà gia đình chính sách trị giá trên 164 triệu đồng; phụng dưỡng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, LLVT làm tốt công tác dân vận, thực hiện có hiệu quả phong trào “LLVT Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2019, cán bộ, chiến sĩ LLVT kết hợp làm công tác dân vận ở 3 xã: Ngũ Lão (Hòa An), Tam Kim, Hoa Thám (Nguyên Bình), vận chuyển vật liệu xây dựng, tu sửa và làm mới 2,5 km đường bê tông nông thôn. Giúp nhân dân làm đường nông thôn mới dài 800 m, rộng 1,2 m tại xã Khánh Xuân (Bảo Lạc); phối hợp tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng làm đường bê tông tại xóm Lũng Lìu, xã Dân Chủ (Hòa An).

Các huyện, Thành phố kết hợp huấn luyện làm công tác dân vận, quân số giúp nhân dân làm trên 5 km đường bê tông, nạo vét 3 km mương thủy lợi, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, tu sửa nhà ở do ảnh hưởng của mưa bão, tu sửa nhà ở cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nối tiếp truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT vinh dự và tự hào nguyện tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quỳnh Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh