Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ ba 03/03/2020 06:00

Cao Bằng có 46 xã, thị trấn thuộc 9 huyện biên giới với trên 333 km đường biên. Xác định vai trò quan trọng của nhân dân xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chú trọng tổ chức triển khai “Ngày Biên phòng toàn dân” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Bùi Văn Nhị (thứ hai từ phải sang) cùng lãnh đạo tỉnh tặng quà Tổ công tác Biên phòng Đàm Thủy.

Giai đoạn 2009 - 2019, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” trên phạm vi toàn tỉnh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.
Với vai trò chủ trì, lực lượng chuyên trách trong quản lý nhà nước về bảo vệ biên giới, Đảng ủy BĐBP tỉnh luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và quản lý bảo vệ biên giới. Tích cực chủ động tổ chức các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”, huy động các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng khu vực biên giới; đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa đỡ đầu của các cơ quan, đơn vị tuyến sau đối với quân, dân ở khu vực biên giới, góp phần củng cố, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; tạo mối quan hệ đoàn kết quân dân, đoàn kết tuyến trước, tuyến sau.

Chủ động phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Hiện nay các xã, thị trấn biên giới đều thành lập ban chỉ đạo; các xóm, bản ở khu vực biên giới đều thành lập các ban (tổ) đăng ký tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
Quá trình tổ chức thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” ở các cấp đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng gắn bó; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh với việc tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới ngày càng nâng cao, góp phần giảm bớt những khó khăn về vật chất, tinh thần cho quân, dân biên giới, kịp thời động viên, khích lệ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới yên tâm, gắn bó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới Tổ quốc.
10 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát huy tốt vai trò làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biên giới, tổ chức 12.858 lượt tuần tra, kiểm tra đường biên, cột mốc với 37.926 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; giám sát xuất nhập khẩu trên 180.000 tấn hàng hóa; phát hiện, xử lý 1.247 vụ/1.871 đối tượng vi phạm về quản lý biên giới.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhân dân phát hiện, cung cấp cho lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng 8.922 nguồn tin có giá trị phục vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới. 100% xóm, bản/46 xã biên giới tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân”, thu hút hàng nghìn lượt người dân biên giới tham gia, góp ý, hiến kế cách làm hay, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong triển khai các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia, đấu tranh phòng, chống các tội phạm trên biên giới…
Hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” được các cấp, ngành, nhân dân quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, huy động nhiều chương trình, nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cho đồng bào, chiến sĩ biên giới. Hỗ trợ trên 50 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở biên giới, trong đó, chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" xây dựng 170 nhà mới trị giá 11,5 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách; 44 công trình dân sinh, trị giá từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã tặng 1.609 con bò giống cho 1.609 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, 3.000 tấn xi măng cho 2.113 gia đình, láng 176.159 m2 nền nhà, nền gầm sàn nhà, kinh phí đầu tư trên 30 tỷ đồng.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” huy động gần 2 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ nghèo biên giới; tu sửa, xây dựng đường nông thôn, mương thủy lợi, xây dựng sân vận động, mô hình lò đốt rác, giúp nhân dân lao động sản xuất 1.956 ngày công lao động. Mô hình “Vận động nhân dân di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở”, đã phối hợp tuyên truyền, vận động 528 hộ dân và trực tiếp giúp 192 hộ dân thuộc 21 xóm di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; giúp 48 hộ dân thoát nghèo bền vững với số tiền gần 1 tỷ đồng...
 Các hoạt động hỗ trợ thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ biên phòng cho biên giới góp phần tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp, truyền thống quý báu của “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt hơn tình đoàn kết máu thịt quân - dân, là cơ sở xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc. Từ kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019, có 2 tập thể, 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 14 tập thể, 26 cá nhân được Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh khen thưởng.
Phát huy kết quả sau 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong thời gian tới, các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”... đến các cấp, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân, làm cho mọi người hiểu nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi trong tham gia xây dựng và bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn biên giới trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương. Tiếp tục rà soát, bổ sung, tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, quy hoạch xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao dân trí để nhân dân tin tưởng, yên tâm gắn bó với địa bàn biên giới, tích cực tham gia cùng BĐBP thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.
Quan tâm xây dựng lực lượng BĐBP và lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, chính quy, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Phát huy hiệu quả các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng giữa BĐBP với các lực lượng trong bảo vệ biên giới. Tăng cường các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố, mở rộng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nước láng giềng.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các ban, ngành, đoàn thể với các đơn vị BĐBP và địa phương khu vực biên giới. Đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục các văn bản về quản lý, bảo vệ biên giới và thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của tỉnh. Phát động sâu rộng trong các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và nhân dân có những việc làm cụ thể, thiết thực hướng về biên giới, ủng hộ vật chất, tinh thần cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trên biên giới.
Hằng năm, vào dịp Ngày Biên phòng toàn dân 3/3, cùng với việc tổ chức sơ kết phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, các địa phương, cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân"; rút kinh nghiệm, đề ra nội dung, biện pháp thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" trong năm tiếp theo và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đại tá Bùi Văn Nhị, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh