Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Phát huy truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện

Thứ ba 19/05/2020 15:00

Quân khu 1 là “phên giậu”, thành đồng phía Bắc của đất nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việt Bắc - Quân khu 1 còn là “chiếc nôi” của cách mạng, An toàn khu, thủ đô kháng chiến, vùng đất gắn liền với thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi khởi nguồn cho những quyết định lịch sử làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, nhân lên niềm vinh dự, tự hào, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng vũ trang tỉnh giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Việt Bắc - Quân khu 1 là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, nơi có phong trào đấu tranh cách mạng phát triển sớm nhất cả nước, với những địa danh, con người, chiến công hiển hách đã đi vào sử sách. Cũng tại Việt Bắc, mùa xuân năm 1941 đón lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước lãnh đạo cách mạng sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước; đây cũng là nơi ra đời Đội du kích Bắc Sơn, các đội cứu quốc quân và Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Bắc vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ địa của cách mạng. Người khẳng định: “Cách mệnh đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi”.

Trong giai đoạn cách mạng mới, truyền thống quý báu và tinh thần đoàn kết gắn bó bền chặt giữa quân, dân Việt Bắc - Quân khu 1 là nền tảng quan trọng, điều kiện thuận lợi để LLVT Quân khu 1 và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

LLVT Quân khu luôn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhân dân các dân tộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Qua đó, góp phần tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đặc biệt, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người, thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết, lập công, quyết thắng” với những kết quả thiết thực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và công tác, nổi bật là phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tô thắm phẩm chất cao đẹp của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thường xuyên quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử truyền thống của dân tộc; lịch sử vẻ vang của Đảng, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của quê hương cách mạng Việt Bắc và LLVT Quân khu. Từ đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác huấn luyện. Thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính quân sự, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vũng mạnh toàn diện. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, cách nghĩ, cách làm theo phương châm hướng về cơ sở.

Bảo đảm công tác hậu cần, đời sống bộ đội, nơi ăn ở, sinh hoạt, ưu tiên các đơn vị ở các huyện biên giới, vùng sâu, vùng xa. Làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... bảo đảm cho LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, các lực lượng trong và ngoài quân đội tăng cường các biện pháp nắm tình hình; kịp thời tham mưu, phối hợp xử lý các tình huống ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đẩy mạnh các hoạt động dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội, phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, nhất là ở địa bàn khó khăn, các vùng căn cứ địa cách mạng, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng gắn với ngoại giao nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào Thi đua Quyết thắng trong LLVT Quân khu với phong trào Thi đua yêu nước ở địa phương; tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt “3 đề cao” và “5 chống”. Triển khai toàn diện, đồng bộ các nội dung, chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thi đua trọng điểm chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, quân đội và LLVT Quân khu.

Từng cán bộ, đảng viên, quần chúng thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QSQP, giữ vững và phát huy truyền thống “trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng” của LLVT Quân khu.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 1535 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nhất là quản lý các mối quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống.

Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong tình hình mới.

Khương Doãn

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh