Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ bảy 16/05/2020 10:00

Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Hòa An tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, lãnh đạo Quân khu 1 trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho lực lượng vũ trang huyện Hòa An.

Ban CHQS huyện xây dựng, triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT huyện, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hằng năm, ban CHQS các xã, thị trấn, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện được học tập, quán triệt đầy đủ những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Đại úy Trương Vi Khiêm, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Hòa An, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đơn vị tập trung những nội dung về nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư, Quy định số 464-QĐ/QUTW ngày 6/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý ở các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân gắn với thực hiện các chuyên đề hằng năm về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới...

Từ năm 2016 đến nay, LLVT huyện đã tổ chức 31 lớp học tập, quán triệt Chỉ thị số 05 cho trên 700 lượt đồng chí; các đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sau khi học tập viết bài thu hoạch và đăng ký làm theo gắn với xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của LLVT huyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trở thành công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực.

Để việc học tập và làm theo Bác thiết thực, hiệu quả, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo gắn với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Ban CHQS huyện ban hành văn bản đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trong đó yêu cầu đối với cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp sau khi đánh giá xếp loại hằng năm ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, yêu cầu cá nhân phải xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế.

Đối với công tác đảng, công tác chính trị, đơn vị đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt, thường xuyên nâng cao chất lượng và phương pháp sinh hoạt; thực hiện tốt chế độ phê bình và tự phê bình; tích cực bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, tác phong chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, tin cậy, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục cho các đối tượng, bảo đảm quân số từ 98,8% trở lên. Kết quả kiểm tra hằng năm đều đạt khá, giỏi, tỷ lệ khá, giỏi đạt 75 - 80%. Phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Phát huy vai trò của cơ quan quân sự trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về QPQS địa phương, Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác QPQS theo chỉ thị, chỉ lệnh của cấp trên sát, đúng với tình hình địa phương. Từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã tham mưu ban hành 26 văn bản về thực hiện nhiệm vụ công tác QPQS địa phương; chấp hành nghiêm túc chỉ lệnh, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên.

Ban CHQS huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng bảo đảm chặt chẽ, nâng cao chất lượng huấn luyện các nội dung, chương trình, thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện sát với nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8%, chuẩn bị tốt các vật chất, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập. Từ năm 2016 - 2019, kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm đối với 21/21 Ban CHQS xã, thị trấn, 2 Ban CHQS Tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 50% đơn vị đạt giỏi; Bộ CHQS tỉnh kiểm tra đơn vị đạt khá, giỏi trở lên.

Tổ chức rà soát, củng cố lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm theo đúng luật; tổ chức huấn luyện dân quân cơ động với quân số bảo đảm, kết quả đạt tốt, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hằng năm, Ban CHQS huyện tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức lễ giao nhận quân, bàn giao chỉ tiêu cho các đơn vị bảo đảm tốt. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt Nghị định số 77, Nghị định số 133 của Chính phủ, thường xuyên trao đổi, phối hợp kiểm tra xác minh thông tin về tình hình an ninh chính trị, tuần tra độc lập 361 lần với 883 lượt người tham gia; tuần tra phối hợp 509 lần với 618 lượt người tham gia.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua của đơn vị phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tạo sức mạnh tổng hợp đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ QPQS địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Từ năm 2016 - 2020, Ban CHQS huyện đề nghị các cấp khen thưởng 4 tập thể, 8 cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 - 2019, đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua Quyết thắng được Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 tặng Cờ thi đua; UBND tỉnh tặng Bằng khen thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013 - 2018.

Lệ Hằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh