Bạn đang xem: Trang chủ » Quốc phòng - An ninh

Góp phần xây dựng lực lượng biên phòng vững mạnh toàn diện

Thứ sáu 05/07/2019 10:00

Những năm qua, công tác xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) trong Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có những chuyển biến tích cực về nhận thức và tổ chức thực hiện; sự dân chủ, tính công khai, minh bạch được mở rộng; mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và người lao động trong lực lượng được bảo đảm, góp phần xây dựng lực lượng biên phòng vững mạnh toàn diện.

Cán bộ Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng thực hiện đối thoại với lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng.

Luôn xác định việc thực hiện QCDCCS là yếu tố quan trọng góp phần củng cố đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế để mỗi quân nhân thấy rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia thực hiện QCDCCS. Qua đó, quyền làm chủ của quân nhân, công nhân viên quốc phòng được đề cao, tôn trọng.
Các quy chế, kế hoạch được Ban Chỉ đạo QCDCCS BĐBP tỉnh xây dựng sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của lực lượng và triển khai chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên từng lĩnh vực công tác như: Quy chế làm việc của cấp ủy, của chỉ huy; Quy chế lãnh đạo các mặt công tác: Cán bộ, quân lực, tài chính, tuyển sinh đào tạo, xây dựng cơ bản... đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của cấp ủy, chỉ huy với mọi hoạt động của đơn vị, đồng thời, phát huy được tính dân chủ, đề cao được trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng tham gia vào quá trình xây dựng chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện QCDCCS tập trung vào 3 nội dung chính: Dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy Đảng; trong quản lý, điều hành của chỉ huy các cấp;  quyền dân chủ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động.
Thượng tá Đặng Hồng Quân, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Cấp ủy các cấp của BĐBP tỉnh đã quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên để xây dựng và triển khai các kế hoạch. Mối quan hệ giữa người chỉ huy với chính ủy, chính trị viên ở các đơn vị chặt chẽ hơn. Mọi vấn đề quan trọng của cơ quan, đơn vị đều được tập thể lãnh đạo, chỉ huy bàn bạc, thảo luận dân chủ thống nhất trước khi tổ chức thực hiện. Chỉ huy các đơn vị trong BĐBP tỉnh coi trọng đổi mới phương pháp làm việc, tác phong công tác, bám cơ sở. Chủ động xây dựng lịch làm việc, sắp xếp thời gian tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ để nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, lắng nghe phản ánh, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, kịp thời giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những vướng mắc, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Những chủ trương lớn về thực hiện nhiệm vụ chính trị, như: Xây dựng đơn vị, chế độ chính sách, ban hành các quy chế, quy định... đều được tổ chức thảo luận rộng rãi, lấy ý kiến dân chủ của tập thể trước khi quyết định.
Định kỳ hằng tháng, quý, chỉ huy các đơn vị tổ chức sinh hoạt thông báo tình hình, quán triệt nhiệm vụ; phổ biến công khai các quy chế, quy định, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, nhất là trong công tác cán bộ... để bộ đội biết, giám sát thực hiện và phát huy tính tự giác của mọi quân nhân trong việc chấp hành kỷ luật, pháp luật, tăng cường củng cố niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể, những sáng kiến đề xuất đóng góp về nội dung, biện pháp thực hiện sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị. Từ năm 2018 đến nay, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tổ chức được 285 lần đối thoại với cán bộ, chiến sĩ để kịp thời giải đáp và trả lời thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất, đóng góp của cán bộ, chiến sĩ. Mỗi năm, định kỳ kiểm tra 8 đơn vị cơ sở.
Thực hiện tốt QCDCCS nên công tác biên phòng đạt hiệu quả tốt, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, biên giới được giữ vững và tăng cường, công tác huấn luyện được triển khai thực hiện đúng phương châm, tổ chức biên chế được thực hiện theo đúng quy định. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra huấn luyện luôn được đảm bảo; tổ chức hội thi thể thao, diễn tập theo đúng kế hoạch; tổ chức huấn luyện đảm bảo chương trình, nội dung, thời gian và quân số theo quy định, đảm bảo an toàn. Chất lượng huấn luyện cho các đối tượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, BĐBP tỉnh đều hoàn thành 100% cuộc luyện, diễn tập phòng thủ cụm tác chiến Biên phòng đạt kết quả khá, giỏi. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng luật, công khai dân chủ và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.
Nhờ thực hiện tốt QCDCCS, công tác tài chính được cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện đúng quy chế, chi tiêu đúng nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả, không có tiêu cực, tham ô, lãng phí. Quân nhân nắm được quyền lợi, chế độ, tiêu chuẩn được hưởng về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần. Hội đồng Quân nhân thực hiện tốt việc giám sát công khai các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, không để xảy ra các vi phạm tiêu cực. Bảo đảm tốt về ăn, mặc, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định. Ðời sống của bộ đội ngày càng được cải thiện, đảm bảo quân số khỏe thường xuyên đạt 98%; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, phát huy tinh thần, trách nhiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.   

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh