Nhịp điệu ngày mùa

Những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân, tiếng cười nói, tiếng máy tuốt lúa rộn ràng khắp đồng quê. Năm nay lúa xuân được mùa do thời tiết thuận lợi, nông dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và kịp thời phát hiện, phòng trừ sâu bệnh hại lúa.                 P.V

Các Album đã đăng