Trường Hà xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân xã Trường Hà (Hà Quảng) đang phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương cách mạng đổi thay từng ngày.                            T.Q - C.H

Các Album đã đăng